Pradžia EN

Plečiamos galimybės Europos gyvybės mokslų tyrėjams dalyvauti EMBO programose

Data 2022-11-29 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Europos molekulinės biologijos organizacija (EMBO) į visų karjeros etapų gyvybės mokslų tyrėjams skirtas finansavimo ir paramos schemas įtraukė 11 šalių, tarp jų ir Lietuvą.

Pasinaudoti išplėstomis dalyvavimo EMBO programose galimybėmis iki 2024 m. pabaigos gali gyvybės mokslų tyrėjai, kurie gyvena ar vyksta į Čekiją, Estiją, Graikiją, Italiją, Kroatiją, Lenkiją, Lietuvą, Liuksemburgą, Slovėniją, Turkiją ir Vengriją. Šios šalys yra EMBC – EMBO programas finansuojančios tarpvyriausybinės organizacijos Europos molekulinės biologijos konferencijos – narės. EMBC šiuo metu yra 30 šalių narių.

Dabar vienoje iš 11 šalių dirbantys tyrėjai gali nemokamai skelbti atvirosios prieigos publikacijas „EMBO Press“ žurnaluose „The EMBO Journal“, „EMBO Reports“, „Molecular Systems Biology“ ir „EMBO Molecular Medicine“, teikti paraiškas gauti iki 700 eurų paramą apmokėti registracijos mokestį, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas bei dalyvauti pasirinktuose EMBO kursuose ir seminaruose. Programose taip pat numatytos solidarumo stipendijos mokslininkams, perkeltiems dėl karinės invazijos Ukrainoje ar kitų ginkluotų konfliktų.

Lietuvos gyvybės mokslų tyrėjai ir toliau gali naudotis šiomis EMBO programomis ir parama:

  • EMBO podoktorantūros stipendijomis tyrėjams dirbti vienoje iš 11 dalyvaujančių šalių; pokalbis garantuojamas visiems pareiškėjams, jei jų paraiška atitinka pirminės bendros kokybės atrankos reikalavimus.
  • EMBO pažangaus bendradarbiavimo stipendijomis – nauja programa, skirta 11 šalių tyrėjų grupių vadovams vykti pas kitų EMBO valstybių narių mokslininkus rengti ar vykdyti bendradarbiavimo projektus arba rengti bendras paraiškas dotacijoms gauti.
  • EMBO paskaitų kursų doktorantams ir podoktorantams finansavimas 11 šalių institucijose.
  • EMBO paskaitų ciklų finansavimas 11 šalių institucijose, kviečiant paskaitas skaityti EMBO narius ir EMBO jaunuosius mokslininkus (angl. young investigators).

Daugiau informacijos apie EMBO programas.

Lietuvos mokslo taryba dalyvauja EMBO laboratorijų kūrimo dotacijų programoje ir finansuoja tarptautinius standartu atitinkančių molekulinės biologijos laboratorijų steigimą Lietuvoje. Pirmoji laboratorija įkurta Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre. Dotacija yra pirmas žingsnis talentingiausiems jauniesiems mokslininkams burti savo tyrimų grupę ir siekti mokslinių rezultatų. Apie galimybes gauti EMBO laboratorijų kūrimo dotaciją

EMBO yra per 1800 mokslininkų vienijanti organizacija, kuri skatina aukšto lygio molekulinės biologijos mokslinius tyrimus ir mokslininkams teikia finansinę bei informacinę paramą.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros EMBL nare Lietuva tapo 2019 m.