Pradžia EN

Pirmą kartą Europos mokslo tarybos dotacija suteikta lietuviui mokslininkui

Data 2017-03-29 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Europos mokslo taryba (European Research Council, ERC) paskelbė dotacijos patyrusiems mokslininkams 2016 metų konkurso rezultatus. Pirmą kartą dotacija suteikta mokslininkui iš Lietuvos.

Vieną iš prestižiškiausių konkursų Europoje laimėjo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto profesorius Saulius Klimašauskas. Penkeriems metams jam suteikta 2,5 mln. eurų dotacija tęsti epigenetikos mokslinius tyrimus ir vykdyti tarpdisciplininį projektą „Single-cell temporal trachking of epigenetic DNA marks“.

Į ERC dotaciją šiame konkurse pretendavo 2 401 pasaulio mokslininkas. Dotacija suteikta 229 mokslininkams, pateikusiems aukščiausios kokybės (angl. excellence) mokslinių tyrimų projektus. Tai vienintelis projektų vertinimo kriterijus, skiriant dotaciją pagal šią Europos Komisijos finansuojamą programą.

Europos Komisija finansuoja penkias ERC dotacijų ilgalaikiams mokslininkų projektams schemas: ERC dotacija pradedantiesiems mokslininkams, skiriant iki 1,5 mln. eurų, ERC dotacija įsitvirtinantiems – iki 2 mln. eurų, ERC dotacija patyrusiems – iki 2,5 mln. eurų, ERC sinergijos dotacija – iki 15 mln. eurų ir ERC parama idėjų pritaikomumui nustatyti, skiriant iki 150 tūkst. eurų.

Lietuvos mokslo taryba vykdo ERC dotacijų programos nacionalinio atstovo (national contact point, NCP) funkciją ir viešina informaciją apie ERC programą bei teikia kvalifikuotą pagalbą į šios programos finansavimą pretenduojantiems mokslininkams.

ERC dotacijų programa yra viena iš Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalių. Jai 2014–2020 metų finansiniam laikotarpiui numatyta 13,04 mlrd. eurų, tai sudaro 17 proc. „Horizonto 2020“ biudžeto.