Pradžia EN

Patvirtintas programinio konkursinio mokslinių tyrimų ir kitų veiklų valstybės biudžeto lėšomis 2017 metais finansavimas

Data 2017-03-06 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba patvirtinto konkursinio mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimo valstybės lėšomis 2017 metais biudžetą. Jis parengtas įvertinus Tarybos finansinius įsipareigojimus tyrėjams tęsti mokslinių tyrimų projektus pagal ankstesniais metais sudarytas sutartis ir būtinybę išlaikyti tolygų visų mokslinių veiklų finansavimą, dalį lėšų skiriant tyrėjų mobilumo, karjeros ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos rėmimui.

Bendrai tęsiamiems valstybės užsakomiesiems bei tarptautinių programų mokslinių tyrimų projektams ir tiems, kurie bus pradėti šiais metais laimėjus konkursus pagal mokslininkų grupių projektų priemonę bei paramos kitoms mokslo veikloms priemones, numatyta beveik 16 mln. eurų.

Nacionalinių mokslo programų „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“, „Gerovės visuomenė“, „Link ateities technologijų“, „Modernybė Lietuvoje“ ir „Sveikas senėjimas“ projektams, kurie buvo pradėti 2015–2016 metais, taip pat Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos projektams ir reikminiams tyrimams tęsti numatyta per 7,7 mln. eurų.

Tęsiasi praėjusių metų pabaigoje skelbtas mokslininkų grupių konkursas. Tai vieni didžiausių mokslinių tyrimų projektų konkursai, jiems vidutiniškai pateikiamos 4 paraiškos į vieną vietą finansavimui gauti. Šiais metais pradėti naujus šios kategorijos mokslininkių tyrimų projektus numatyta apie 1,6 mln. eurų. Dar apie 2,4 mln. eurų numatyta mokslininkų grupių projektams pagal ankstesnių metų sutartis.

Dėl vis atidedamo ES fondų investicijų mokslo reikmėms skyrimo, Taryba 2017 metais numato rengti daugiau konkursų tyrėjų mobilumui, karjerai ir sklaidai finansuodama tokius projektus valstybės biudžeto lėšomis. Todėl šiais metais vyks paramos mokslo renginiams, mokslininkų vizitams ir asociacijų veiklai plėtoti konkursai, kurių laimėtojams numatyta skirti 520 tūkst. eurų. Tradiciškai bus tęsiami stipendijų už akademinius pasiekimus, doktorantų akademinių išvykų ir paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas konkursai, skiriant jų laimėtojams apie 880 tūkst. eurų.

Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui planuojama finansuoti šiai progai skirtus ir šimtmečio kontekste  svarbius mokslo renginius, mokslinių straipsnių paskelbimą ir knygų leidybą. Šiems šimtmečio projektams iš numatytų paramos mokslo renginiams ir paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas lėšų numatoma skirti iki 250 tūkst. eurų.

Beveik 2,5 mln. eurų numatoma tarptautiniams bendradarbiavimo projektams finansuoti bei konkursus laimėsiantiems projektams pagal tarptautinius įsipareigojimus. Šiais metais bus rengiami kas antrus metus vykstantys konkursai pagal dvišales sutartis, tęsis projektai pagal Lietuvos–Japonijos bendradarbiavimo susitarimą, atviros partnerystės, ERA-NET ir kitas priemones. Šiais metais numatyta skelbti pirmąjį Lietuvos–Lenkijos mokslininkų bendrų projektų konkursą, laimėtojai projektus pradės 2018 metais.

Lietuvos mokslo taryba mokslo konkursinį finansavimą pradėjo nuo 2009 m. ir kiekvienais metais paskelbia apie 30 kvietimų teikti paraiškas. Taryba administruoja ir koordinuoja apie 40 įvairios apimties nacionalinių ir tarptautinių priemonių, skirtų finansuoti mokslinius tyrimus bei su mokslu susijusias ir svarbias tyrėjų karjerai ir pasiektų rezultatų sklaidai veiklas.