Pradžia EN

Patikslinta: Studentų pasirengimui vykdyti mokslinius tyrimus 2017–2018 m. – 386 tūkst. eurų

Data 2017-06-01 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Paskelbtas paraiškų konkursas finansuoti studentų mokslinius tyrimus rudens ir pavasario semestrų metu

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos fondų investicijų priemonės, skirtos tyrėjų mokslinės kompetencijos ugdymui, įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija, kviečia Lietuvos mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas gauti finansavimą studentų tyrimų projektams 2017 metų rudens ir 2018 metų pavasario semestrų metu.

Numatyta 2017–2018 m. finansuoti apie 150 jaunųjų tyrėjų pasirengimą vykdyti mokslinius tyrimus skatinančių ir jų mokslinę kvalifikaciją tobulinančių projektų. Iki 6 mėnesių trukmės projektams numatyta skirti 386 160 eurų.

Dalyvauti mokslinių tyrimų projektuose laisvu nuo studijų metu gali pažangūs Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bakalaurantai ir magistrantai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis negali būti mažesnis nei aštuoni.

Tai pirmasis iš septynių konkursų, skirtų studentų gebėjimų ugdymo projektams finansuoti 2014–2020 m. ES investicijų lėšomis. Numatyti dar trys metiniai studentų mokslinių tyrimų konkursai ir trys studentų mokslinės praktikos projektų konkursai. Pirmasis mokslinės praktikos projektų konkursas vyks 2018 m. pradžioje. Rezultatus studentai pristatys studentų mokslinėse konferencijose.

Veiklą, kuri skatintų studentus domėtis moksliniais tyrimais ir atskleistų mokslininko karjeros perspektyvas, Lietuvos mokslo taryba pradėjo organizuoti 2009 m., vykdydama ankstesnio ES investicijų periodo projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“. Pagal jį buvo finansuota daugiau kaip 2 500 studentų mokslinės veiklos projektų.

Lietuvos mokslo taryba konkursą skelbia pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“. Pagal priemonės įgyvendinimo sutartį su LR švietimo ir mokslo ministerija Taryba atsakinga už šios priemonės konkursų organizavimą, projektų finansavimą ir administravimą.