Pradžia EN

Paskelbtas Europos partnerystės „Water4All“ 2022 m. paraiškų konkursas

Data 2022-09-07 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Paskelbtas Europos partnerystės „Water4All“ (angl. Water Security for the Planet) paraiškų konkursas finansuoti vandens saugumo planetoje mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus. Paraiškos priimamos iki š. m. spalio 31  d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku).

Konkurso tema – „Vandens išteklių valdymas: atsparumas, prisitaikymas prie ekstremalių hidroklimato reiškinių jų poveikio sušvelninimas bei valdymo priemonės“. Konkursas – tarptautinis, Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos teikti nereikia. Informacija apie konkursą.

Europos partnerystes ir jų projektus kofinansuoja Europos Sąjunga. Tai yra nauja „Europos horizonto“ schema ES šalių viešajam sektoriui, pirmiausia – mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojančioms institucijoms, jungtis ir inicijuoti paraiškų konkursus finansuoti tarptautinių konsorciumų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus Europai aktualiais klausimais. Projektus finansuoja kvietimuose teikti paraiškas dalyvaujančios šalys narės nacionalinėmis lėšomis.

Lietuvos mokslo taryba atstovauja Lietuvai Europos partnerysčių veikloje, sprendžia dalyvavimą tarptautiniuose kvietimuose ir finansuoja laimėjusių paraiškų partnerius iš Lietuvos, konsultuoja Lietuvos pareiškėjus ir projektų vykdytojus.

Išsamesnę informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.

Apie „Water4All“ Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.