Pradžia EN

Paskelbtas Europos partnerystės „Biodiversa+“ 2022 m. paraiškų konkursas

Data 2022-09-09 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Paskelbtas biologinės įvairovės ir gyvybės Žemėje išsaugojimo „Europos horizonto“ partnerystės „Biodiversa+“ konkursas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Paraiškos priimamos iki š. m. lapkričio 9 d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku).

Konkurso tema – „Biologinės įvairovės ir ekosistemų pokyčių stebėjimo tarptautiniu mastu, skirto mokslui ir visuomenei, tobulinimas“. Konkursas – tarptautinis, Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos teikti nereikia. Informacija apie konkursą.

Europos partnerystes ir jų projektus kofinansuoja Europos Sąjunga. Tai yra nauja „Europos horizonto“ schema ES šalių viešajam sektoriui, pirmiausia – mokslinius tyrimus ir inovacijas finansuojančioms institucijoms, jungtis ir inicijuoti paraiškų konkursus finansuoti tarptautinių konsorciumų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus Europai aktualiais klausimais. Projektus finansuoja kvietimuose teikti paraiškas dalyvaujančios šalys narės nacionalinėmis lėšomis.

Lietuvos mokslo taryba dalyvauja Europos partnerysčių veikloje, sprendžia dėl dalyvavimo tarptautiniuose kvietimuose teikti paraiškas ir finansuoja laimėjusių projektų partnerius iš Lietuvos, konsultuoja Lietuvos pareiškėjus ir projektų vykdytojus.

Išsamesnę informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.

Apie „Biodiversą+“ Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.