Pradžia EN

Paramai akademinėms asociacijoms gauti numatyta 120 tūkst. Eur

Data 2023-05-15 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Paramai akademinėms asociacijoms gauti numatyta 120 tūkst. Eur

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) nustatomi prioritetai bei konkrečios finansavimo priemonės daro ilgalaikį poveikį Lietuvos mokslo vystymuisi, todėl LMT didina finansavimą priemonėms, kurios gali reikšmingai prisidėti prie studentų įtraukimo į mokslines veiklas. Įvairių pakopų studentai yra ta grupė, kurios susidomėjimas tiriamąja veikla gali duoti didelę pridėtinę vertę Lietuvos mokslui. Viena iš tokių LMT priemonių, prisidedančių prie didesnio studentų įtraukimo, yra parama akademinėms asociacijoms. LMT paskelbė 2023 m. kvietimą teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti. Paraiškos teikiamos iki š. m. birželio 14 d. Iš viso šiam tikslui numatyta skirti apie 120 tūkst. Eur.

LMT remia studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų veiklą. Parama akademinėms asociacijoms teikiama nuo 2009 m. Šios paramos tikslas – skatinti akademinių asociacijų veiklą bei aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas, ieškant racionalių būdų joms išspręsti.

Akademinės asociacijos gali kreiptis dėl paramos tarptautinei akademinės asociacijos veiklai, mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui, akademinės asociacijos veiklos viešinimui internete. Šiais metais kvietimas pasipildė galimybe studentų akademinėms asociacijoms gauti paramą mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui.

Vertinant didelis dėmesys skiriamas akademinės asociacijos veiklos ir jos rezultatų praktinei ir socialinei vertei, taip skatinant asociacijų aktyvumą, jų veiklos bei rezultatų pristatymą ir viešinimą mokslo bei plačiajai visuomenei.

Paraiškos teikiamos per paraiškų ir ataskaitų teikimo elektroninę sistemą. Plačiau apie paramą akademinėms asociacijoms ir galimybę gauti finansavimą galima rasti čia.

LMT yra pagrindinė mokslinius tyrimus finansuojanti institucija Lietuvoje. LMT nustatomi prioritetai bei konkrečios finansavimo priemonės daro ilgalaikį poveikį Lietuvos mokslo vystymuisi bei gali reikšmingai prisidėti prie studentų įtraukimo į mokslines veiklas.

Apie LMT ilgalaikį dėmesį studentų tyrimams ir šiuo metu vykstantį kvietimą teikti paraiškas studentų tyrimams vasaros metu skelbėme balandžio mėnesį.

 

Daugiau informacijos

Jolanta Paunksnienė
Mokslo finansavimo skyrius
Tel. +370 676 18 422
El. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt