Pradžia EN

Naujienos

Data 2018-11-15 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Europos Komisija atlieka 7BP ir H2020 finansavimą gavusių tyrėjų apklausą apie CORDIS paslaugas
Europos Komisija inicijavo nuomonės apie Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinės tarnybos (Community Research and Development Information Service, CORDIS) paslaugas tyrimą. Paskelbtas trumpas pasitenkinimo CORDIS paslaugomis...
Data 2018-11-13 Kategorija Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos
Lietuvos mokslo periodikos asociacija lapkričio 30 d. rengia mokslo žurnalų leidybos aktualijoms skirtą diskusiją
Lietuvos mokslo periodikos asociacija ir Vilniaus universiteto leidykla kviečia Lietuvos mokslo žurnalų redaktorius, leidėjus, mokslo politiką formuojančių ir įgyvendinančių institucijų atstovus ir vertintojus į diskusiją „Mokslo žurnalų leidyba...
Data 2018-11-09 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo tarybos valdybos nariu paskirtas prof. habil. dr. Jūras Banys
Lietuvos Respublikos Vyriausybė į laisvą Lietuvos mokslo tarybos valdybos nario vietą patvirtino Lietuvos mokslų akademijos prezidentą prof. habil. dr. Jūrą Banį.
Data 2018-10-23 Kategorija Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos
Lapkričio 5 d. Rygoje vyks H2020 teminės srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ informacinis renginys
Latvijos Valstybinė švietimo ir plėtros agentūra kartu su Europos Komisija Baltijos šalių tyrėjus kviečia į „Horizonto 2020“ teminės srities „Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra“ informacinę dieną.
Data 2018-10-15 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Numatoma skelbti programos NORFACE „Tobulesnis demokratinis valdymas" tarptautinį kvietimą teikti paraiškas
Š. m. gruodžio 3 d. numatoma skelbti NORFACE programos  „Tobulesnis demokratinis valdymas" (angl. Democratic governance in a turbulent age, Governance) kvietimą teikti paraiškas finansuoti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus socialinių mokslų...
Data 2018-10-15 Kategorija Tarybos naujienos
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatų atrankos komisija vėl svarstys penkis kandidatus
Lietuvos mokslo tarybai iš naujo paskelbus konkursą eiti Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas, atrankos komisija sulaukė penkių kandidatų.
Data 2018-10-11 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Numatoma skelbti „ EuroNanoMed“ 2019 m. tarptautinį kvietimą teikti paraiškas
Š. m. lapkričio 14 d. numatoma skelbti programos „EuroNanoMed3“ kvietimą teikti paraiškas finansuoti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus nanomedicinos srityje.
Data 2018-10-10 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą į Lietuvos mokslo tarybos vykdomo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ viešojo administravimo specialisto pareigas
Pareigybė: Viešojo administravimo specialistas, darbuotojas dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį (pareigybės lygis – A2).   Pareigybės paskirtis:  įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 9...
Data 2018-10-10 Kategorija Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos
LLTI rengia Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Suomijos valstybingumo šimtmečiui paminėti skirtą konferenciją „Istorija, atmintis, archyvai: aktualios problemos“
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI) spalio 17–19 d. Vilniuje rengia tarptautinę mokslinę konferenciją „Istorija, atmintis, archyvai: aktualios problemos“. Konferencija skirta Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Suomijos valstybingumo...
Data 2018-10-05 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Lietuvos mokslo taryba finansuos 13 Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART) programos projektų
„Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas patvirtino Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART) programos projektų atrankos ataskaitas, pasirašyti projektų finansavimo sutartis (bus) kviečiama 13 pareiškėjų.
1 2 3 ... 65 66 67 68 69 ... 82 83 84