Pradžia EN

Mokslo ir studijų institucijoms galės būti kompensuojamos patirtos komandiruočių išlaidos į tarptautines konferencijas, stažuotes, vasaros mokyklas užsienyje

Data 2023-11-17 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams
Mokslo ir studijų institucijoms galės būti kompensuojamos patirtos komandiruočių išlaidos į...

Lietuvos mokslo taryba (LMT) skelbia paraiškų konkursą kompensuoti mokslo ir studijų institucijų patirtas komandiruočių į tarptautines konferencijas, stažuotes, vasaros mokyklas užsienyje 2023 m. išlaidas. Iš viso šiam tikslui numatyta skirti 300 000 Eur. Paraiškos priimamos iki š. m. gruodžio 5 d. 17 val.

Lietuvos valstybinės mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, gali teikti paraiškas LMT dėl 2023 metais patirtų komandiruočių į tarptautines konferencijas, stažuotes, vasaros mokyklas užsienyje lėšų kompensavimo. Paraiška kartu su pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytu institucijos raštu turi būti atsiunčiama LMT el. paštu info@lmt.lt.

LMT kviečia paraiškos teikėjus teikti vieną nustatytos formos paraišką, kurioje nurodytų komandiruočių į tarptautines konferencijas, stažuočių bei vasaros mokyklų užsienyje prašomas kompensuoti išlaidas (pavyzdžiui, renginio registracijos mokestis, kelionės į užsienio valstybę (renginio vietą) ir iš jos, nakvynės užsienio šalyje išlaidos, delspinigiai, kelionės draudimo, vizos įsigijimo išlaidos). Jų skaičius nėra ribojamas. Taip pat nėra ribojamas asmenų, vykusių į atitinkamą komandiruotę, kurios išlaidas prašoma kompensuoti, skaičius.

Kvietimą teikti paraiškas galima rasti čia.

 

Daugiau informacijos

Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus
Programų koordinatorė
Ugnė Cirtautienė
Tel. +370 604 75 112
El. p. ugne.cirtautiene@lmt.lt