Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba: toliau palaikome Ukrainos mokslo bendruomenę bei tęsiame finansavimų jų mokslinei veiklai

Data 2023-02-28 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba: toliau palaikome Ukrainos mokslo bendruomenę bei tęsiame finansavimų jų...

Vasario 24-ąją minėjome pirmąsias Rusijos sukelto karo Ukrainoje metines. Brutali okupacija pareikalavo daug aukų, padarė didelę žalą Ukrainos šalies infrastruktūrai ir sukėlė pabėgėlių krizę.

Remiantis Ukrainos švietimo ir mokslo ministerijos bei Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos duomenimis, karo metu iš viso buvo apgadinta 131 kolegija ir universitetas, o daugiau nei 50 mokslinių tyrimų institucijų buvo sunaikintos arba apgadintos. Tad karo sukeltas poveikis moksliniams tyrimams ir švietimui kelia nerimą. 

Tęsiamas ir didinamas finansavimas Ukrainos tyrėjų mokslinei veiklai Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvos mokslo taryba (LMT) įgyvendina 2 priemones – „Lietuvos–Ukrainos bendradarbiavimo programa“ ir „Parama Ukrainos tyrėjų įdarbinimui“, kurios skirtos finansuoti bendrus mokslo tyrimų projektus bei Ukrainos tyrėjų mokslinę veiklą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Bendrų Lietuvos–Ukrainos projektų finansavimui šiemet papildomai skirta 0,5 mln. eurų prie ankstesnio biudžeto. Tyrėjų iš Ukrainos darbo tęstinumui bei naujoms mokslo darbuotojų pareigybėms, skirtoms įdarbinti Ukrainos mokslininkus ir doktorantus Lietuvos mokslo ir studijų institucijose, LMT 2023 m. skirs daugiau kaip milijoną eurų.

Nuo 2002 metų vykdoma Lietuvos–Ukrainos bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje. Joje kiekviena šalis finansuoja savo tyrėjų išlaidas. Prasidėjus karui Ukrainoje, Lietuvoje buvo padidintas finansavimas šiai priemonei nuo beveik 137 tūkst. eurų iki beveik 1,1 mln. eurų, taip pat supaprastintos projektų administravimo taisyklės, sudarant galimybes projektų vykdytojams paprasčiau ir skubiau atlikti reikalingus lėšų ir vykdytojų darbo krūvio perskirstymus, bei projektuose įdarbinti iš Ukrainos atvykusius tyrėjus.

Naujas šios dvišalių projektų finansavimo konkursas bus paskelbtas š. m. kovo 1 d. Atrinktų projektų vykdymas prasidės 2024 m. Reaguojant į besitęsiantį karą, priemonės įgyvendinimui bus ne tik išlaikytas padidintas finansavimas, bet ir bus skiriamas finansavimas kompensuoti bendradarbiaujančių Ukrainos institucijų tyrėjų įdarbinimą Lietuvoje bei jų dalyvavimą moksliniuose renginiuose.

Programa – „Parama Ukrainos tyrėjų įdarbinimui“ – buvo skubiai parengta ir pradėta įgyvendinti prasidėjus karui Ukrainoje. Įgyvendinimas pradėtas pernai balandžio mėn. 2022 metais parama buvo skirta 71 Ukrainos tyrėjui įdarbinti į Lietuvos mokslo ir studijų institucijas. Jų darbo užmokesčiui kompensuoti buvo panaudota beveik 0,835 mln. eurų. Priemonė buvo palankiai įvertinta Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, įdarbinančių Ukrainos tyrėjus, dėl paprasto paraiškų teikimo, greitai priimamų sprendimų dėl paramos skyrimo bei nesudėtingo paramos administravimo institucijose.

Karo metines minint – „Mokslo Europos“ ir LMT palaikymas Ukrainai

Minint karo metines „Mokslo Europa“ (angl. „Science Europe“) su narėmis, tarp kurių yra ir LMT, dar kartą išreiškia solidarumą ir paramą Ukrainos žmonėms ir Ukrainos nacionaliniam tyrimų fondui. Ukraina yra stipri Europos mokslinius tyrimus finansuojančių ir vykdančių organizacijų partnerė, tad „Mokslo Europa“ ir toliau palaikydama Ukrainą bei remdama Ukrainos nacionalinį tyrimų fondą, kovo 21 d. 14 val. (CET – centrinis Europos laikas) planuoja bendrą Ukrainos nacionalinio tyrimų fondo ir „Mokslo Europos“ nuotolinį renginį dėl Ukrainos krizės, vykstant antrajai ISC-ALLEA (angl. International Science Council-All European Academies) konferencijai.

LMT, kaip ir „Mokslo Europa“, vieningai palaiko Ukrainą bei ragina siekti taikos, gerbti tarptautinę ir žmogaus teisę. Europos ir tarptautinių mokslinių tyrimų bendruomenė turi ir toliau kartu dirbti, kad imtųsi visų įmanomų veiksmų paremti Ukrainos mokslininkus ir kuo greičiau užbaigti brutalų karą.

Su „Mokslo Europa“ išreikšta parama Ukrainai karo metinių proga galite susipažinti čia.