Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba skelbia viešą atranką į Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetą

Data 2023-05-26 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba skelbia viešą atranką į Mokslo ir studijų politikos ekspertų komitetą

Lietuvos mokslo taryba (LMT) kviečia mokslininkus, valstybės, ūkio, mokslo ir studijų institucijas bei kitus viešojo sektoriaus subjektus, studentų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijas siūlyti kandidatus į LMT Mokslo ir studijų politikos (MSP) ekspertų komiteto narius. Mokslininkai į kandidatus gali siūlytis ir patys. Bus atrenkami du MSP komiteto nariai. Siūlymai priimami iki 2023 m. birželio 12 d. 16 val.

Kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos (kaip apibrėžia Mokslo ir studijų įstatymas), turintys mokslo (meno) daktaro laipsnį, mokslo (meno veiklos) ir studijų organizavimo ir (ar) mokslo ir studijų politikos strateginio planavimo ir valdymo ir (ar) tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityje ir (ar) ekspertinio darbo patirties.

Kandidatai į MSP ekspertų komiteto narius atrankos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

 • kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (rasite čia) arba institucijos siūlančios kandidatą lydraštį;
 • kandidato gyvenimo aprašymą (laisva forma) atskirai jame įvardijant vadybinio ar vadovavimo patirtį ir publikacijas:
  • mokslo ir (ar) studijų organizavimo, jų būklės kritinės analizės mokslo ir studijų politikos formavimo srityje;
  • mokslo ir studijų politikos strateginio planavimo, valdymo ir (ar) reglamentuojančių dokumentų kūrimo srityje;
  • tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir studijų srityje, tarptautinių mokslo (meno) ir studijų srities ekspertinių institucijų, akademinių tinklų ir tyrėjų organizacijų veikloje;
  • ekspertinio darbo;
 • kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir kontaktinius duomenis;
 • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Kandidatas (kandidatą siūlantis subjektas) ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 12 d. 16 val. įmtinai pateikia dokumentus tiesiogiai LMT (A. Goštauto g. 12, Vilnius, 2 a., 15 kab.) arba elektroniniu paštu info@lmt.lt.

Kandidatų į MSP narius atranka vykdoma vadovaujantis LMT nuostatų 36–41 punktuose nustatytas tvarka.

LMT yra ekspertinę ir patariamąją funkciją valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais atliekanti ir pagal savo kompetenciją valstybės mokslo ir studijų politiką įgyvendinanti institucija. LMT administruoja reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtrai programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus, taip pat atstovauja Lietuvos mokslo interesams Europos Sąjungos institucijų specializuotose darbo grupėse, daugelio tarptautinių organizacijų veikloje.

 

Daugiau informacijos 

Tarybos mokslinė sekretorė
dr. Reda Cimmperman
Tel. +370 681 13 982
El. p. reda.cimmperman@lmt.lt