Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba: prasidedantis aukšto lygio mokslo projektų finansavimas paskatins Lietuvos mokslininkus konkuruoti tarptautiniu mastu

Data 2017-04-06 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Pirmiesiems aukšto lygio mokslininkų individualiems projektams bus paskirstyta 21,6 mln. Europos Sąjungos fondų investicijų lėšų

Lietuvos mokslo taryba, vykdydama Europos Sąjungos investicinių fondų Visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimo sutartį su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, paskelbė pirmą paraiškų konkursą šalies mokslininkams atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus. Laimėjusiems konkursą šiais metais bus paskirstyta 21,6 mln. eurų moksliniamas tyrimams, kuriuos atliksiantys mokslininkai įpareigojami siekti Europos mokslo tarybos dotacijos.

Pasak Lietuvos mokslo tarybos pirmininko prof. Dainiaus H. Paužos, konkursas organizuojamas taip, kad suteikta dotacija Lietuvos mokslininkams taptų paskata aktyviau siekti tarptautinių laimėjimų. „Tarptautiniuose mokslinių tyrimų finansavimo konkursuose konkurencija yra labai didelė. Patirtis, kaip sėkmingai konkuruoti, įgyjama stiprinant atitinkamas kompetencijas ir gebėjimus. Aukšto lygio mokslo projektų rezultatai padės suprasti, kaip esame pasirengę konkuruoti tarptautiniu mastu“, – sako prof. Dainius H. Pauža.

Lietuvos mokslo taryba aukšto lygio mokslininkų projektus finansavo ir 2009–2015 m. ES paramos lėšomis. Pagal tuometinę Visuotinės dotacijos priemonę epigenominius mokslinius tyrimus vykdė šiais metais Europos mokslo tarybos dotaciją laimėjęs prof. Saulius Klimašauskas, taip pat už nuopelnus biochemijos srityje pelnęs fondo „Warren Alpert“ ir fondo „Novo Nordisk” „Novozymes”apdovanojimus prof. Virginijus Šikšnys.

Pagal šio konkurso sąlygas vienam 3,5–4 metų projektui gali būti suteikta iki 600 tūkst. eurų – dvigubai daugiau nei gali būti skirta pagal kitas Lietuvos konkursinio finansavimo priemones. Supaprastintas projektų administravimas, todėl teikdami paraiškas ir vykdydami projektą mokslininkai galės daugiau dėmesio skirti mokslinio tyrimo idėjai bei siekiamiems rezultatams.

Remiantis tarptautine dotacijų praktika, mokslininkų, teikiančių paraiškas dotacijai gauti, neriboja tyrimų temos, o pagrindiniai projektų atrankos kriterijai yra projekto kokybė, tyrimo perspektyvumas ir pareiškėjo mokslinė kvalifikacija.

Paraiškos pirmajam konkursui priimamos iki birželio 5 d. Pareiškėjams Taryba rengs paraiškų rengimo mokymus Vilniuje ir Kaune. Antras kvietimas numatomas 2018 m. antrą ketvirtį.

Pagal šią priemonę iki 2021 metų numatyta 32,8 mln. eurų, iš viso ES fondų investicijų lėšomis mokslininkų kompetencijos ugdymui vykdant mokslinę praktinę veiklą numatyta 49,5 mln. eurų.

Lietuvos mokslo taryba konkursą skelbia pagal 2014–2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“. Ši veikla skirta mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos kėlimui vykdant mokslinę veiklą bei įgyvendinant mokslinius projektus. Pagal priemonės įgyvendinimo sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija, Taryba atsakinga už šios priemonės konkursų organizavimą, projektų finansavimą ir administravimą.