Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba parengė išaiškinimą mokslo ir studijų institucijoms apie galimybes mokslininkams tuo pačiu metu vadovauti keliems Tarybos finansuojamiems projektams

Data 2017-01-27 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondas, atsižvelgdamas į mokslo ir studijų institucijų paklausimus, parengė išaiškinimą dėl galimybės mokslininkams tuo pačiu metu vadovauti keliems projektams, finansuojamiems pagal Lietuvos mokslo tarybos administruojamas priemones (raštas Valstybiniam mokslinių tyrimų institutui Inovatyvios medicinos centrui).

Pagal Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrąsias taisykles, mokslininkas gali būti ne daugiau kaip trijų projektų pagrindinis vykdytojas ir vieno iš jų vadovas. Šios taisyklių nuostatos taikomos nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektų bei mokslininkų grupių projektų vykdytojams.

Europos Sąjungos investicijų programos priemonių projektams taikomų finansavimo sąlygų aprašuose tyrėjams jokių ribojimų, susijusių su vykdomų (taip pat ir vadovaujamų) projektų skaičiumi nenustatyta.

Papildomos sąlygos, kurios gali lemti mokslininko galimybes ar padėti jam apsispręsti dėl vadovaujamų ar vykdomų projektų skaičiaus, yra pateikiamos konkrečių konkursų kvietimuose teikti paraiškas.