Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba nuo šių metų tyrėjų paraiškų konkursams papildomai skirs 8,5 mln. eurų biudžeto lėšų

2022-01-13 Tarybos naujienos

Auga mokslo finansavimui skiriamos biudžeto lėšos

Lietuvos mokslo taryba nuo šių metų daugiau kaip 8,5 mln. eurų biudžeto lėšų skirs stiprinti populiariausius tyrėjų paraiškų konkursus bei užtikrinti dalies jų tęstinumą, baigiantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų periodo finansavimui. Vietoje ilgą laiką buvusių 15,8 mln. eurų biudžeto lėšų, skirtų mokslo konkursiniam finansavimui, tyrėjams šiais metais Taryba paskirstys per 24 mln. eurų.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Romas Baronas: „Pirmą kartą nuo 2016 metų daugiau nei trečdaliu išaugus Tarybos valstybės biudžeto lėšoms, skiriamoms mokslo konkursiniam finansavimui, gerų žinių turime visiems tyrėjams. Siekiame adekvatesnio finansavimo labai aktyviai tyrėjų dalyvaujamuose mokslininkų grupių projektų konkursuose ir išspręsti itin palankiai tyrėjų vertinamų ir mokslinei karjerai svarbių  finansavimo priemonių tęstinumą, nutrūkus Europos Sąjungos fondų investicijų lėšoms“.

Nuo šių metų ženkliai didinamas mokslinių grupių inicijuotų mokslinių tyrimų projektų finansavimas. Šių projektų konkursai yra vieni didžiausių, jiems vidutiniškai pateikiamos daugiau nei 7 paraiškos į vieną finansuojamą vietą, o sėkmės rodiklis tesiekia 12–13 proc., todėl Taryba šiais metais finansuos daugiau labai gerai ekspertų įvertintų projektų, kurie buvo pateikti rudenį įvykusiam 11 paraiškų konkursui. Numatoma, kad konkurso sėkmės rodiklis šiais metais augs dvigubai.  

Bus tęsiamos iki šiol Europos Sąjungos lėšomis finansuotos podoktorantūros stažuotės, konkursinė doktorantūra ir studentų moksliniai tyrimai vasaros ir semestro metu. 2022 metais šių projektų konkursams iš biudžeto bus skirta atitinkamai beveik 2 mln. eurų.

Didėjantys asignavimai leis tęsti ir kitas tyrėjų vertinamas finansavimo priemones: skatinamąsias stipendijas doktorantams, paramą doktorantų išvykoms, mokslo asociacijoms, mokslo renginiams bei paskelbti mokslinius rezultatus. Taip pat bus užtikrintas Lietuvos dalyvavimas tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose, tokiose kaip Europos molekulinė biologijos laboratorija (EMBL), Europos socialinis tyrimas (ESS ERIC), Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN) ir kitose.

2022 m. Taryba inicijuos naują konkursinę priemonę, skirtą mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros atnaujinimui.

Kviečiame susipažinti su kvietimų teikti paraiškas planu, jis nuolat atnaujinamas.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo politikos klausimais. Taryba yra pagrindinė institucija Lietuvoje, konkursų būdu finansuojanti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus. Taryba nustato mokslo darbuotojų minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus, atlieka MTEP veiklos, doktorantūros bei Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimą.