Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba kviečia akademinę bendruomenę ir socialinius partnerius teikti siūlymus paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projektui tobulinti

Data 2023-11-17 Kategorija Tarybos naujienos
Lietuvos mokslo taryba kviečia akademinę bendruomenę ir socialinius partnerius teikti siūlymus...

Lietuvos mokslo taryba (LMT), pasitelkusi ekspertus, parengė paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projektą, kuriam tobulinti kviečiami akademinės bendruomenės nariai ir socialiniai partneriai, raštu pateikiant pasiūlymus iki š. m. gruodžio 15 d. 17 val. Su programos projektu galima susipažinti LMT svetainėje čia. Šiai programai įgyvendinti 2024–2028 m. numatoma skirti 18 mln. eurų.

LR Vyriausybės programoje numatyta sutelkti išteklius mokslo kryptyse, kurios užtikrintų žinių kaupimą, atsinaujinimą bei perdavimą, būtiną prioritetinių ūkio ir viešojo sektoriaus sričių plėtrai. Viena iš tokių prioritetinių sričių, svarbių projekto „Pasaulinio lygio mokslas“ įgyvendinimui, išskiriamos informacinės technologijos (IT). Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų koncepcijoje, IT įvardytos kaip vienas iš trijų Lietuvos prioritetų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, siekdama įgyvendinti strateginių šalies dokumentų nuostatas dėl IT, kreipėsi į LMT dėl paskirtinės programos inicijavimo. Programa siekiama sukurti kompetencijų ekosistemą naujai atsirandančiose ir (arba) sparčiai besivystančiose IT ir kvantinių skaičiavimų mokslo tematikose, kurios jau artimiausioje ateityje turės didelę įtaką tiek Lietuvos, tiek pasaulio mokslui, ekonomikai ir visuomenei.

Tikimasi, kad ši programa suteiks galimybių ne tik pritraukti talentus iš užsienio šalių, bet ir pagerinti IT srities mokslinių tyrimų sistemos kokybę Lietuvoje, užtikrinti tarpdisciplininį, tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, skatinti mokslo ir studijų krypčių integralumą IT srityje bei atliepti didelį IT specialistų poreikį mokslo ir studijų institucijose, viešajame ir privačiame sektoriuose.

Pasiūlymus kviečiame teikti bendruoju LMT el. paštu info@lmt.lt ir Mokslo ir studijų politikos analizės skyriaus atstovei dr. Editai Bagdonaitei el. paštu edita.bagdonaite@lmt.lt

 

Daugiau informacijos

Mokslo ir studijų politikos analizės skyriaus
Vyr. specialistė dr. Edita Bagdonaitė
Tel. nr. +370 604 76 851
El. p. edita.bagdonaite@lmt.lt