Pradžia EN

Lietuvos mokslo taryba: akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus veikla yra itin svarbi stiprinant šalies mokslo reputaciją

Data 2018-04-24 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo tarybos sudaryta atrankos komisija įvertino kandidatus eiti akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus pareigas ir sudarė svarstomų kandidatų sąrašą. Iš pateiktų kandidatų reikalavimus atitiko ir svartyti atrinkti visi penkti kandidatai. Kviečiame visuomenę atrankos komisijai teikti atsiliepimus apie kandidatūras.

Pasak atrankos komisijai vadovaujančio Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininko prof. Valdemaro Razumo, labai svarbu, kad atrankos procese dalyvautų visi suinteresuotieji akademinės etikos standartais ir jų stiprinimu Lietuvoje.

„Mokslo bendruomenė, visuomenės veikėjai, mokslo politikos dalyviai turėtų išreikšti savo nuomonę ir suderinti lūkesčius dėl to, kas ateinančius penkerius metus galėtų vadovauti šiai tarnybai. Taip pat svarbu, kad kuo didesnė visuomenės dalis suprastų, kokia svarbi šios tarnybos veikla šalies mokslo reputacijai – tiek sprendžiant atskirus akademinės etikos atvejus, tiek formuojant valstybės, kurioje laikomasi aukštų mokslinės veiklos standartų, perspektyvas“, – sako prof. V. Razumas.

Svarstomi šie kandidatai (pagal abėcėlę): LR teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento teisinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė dr. Rūta Bakševičienė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Klinikinių tyrimų ir farmakologijos skyriaus vyriausioji informacijos saugos specialistė ir Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro direktoriaus pavaduotoja plėtrai dr. Tatjana Ivaškienė, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto Politikos mokslų instituto profesorius dr. Adas Jakubauskas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto profesorė dr. Milda Vainiutė ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto docentė dr. Marina Valentukevičienė.

Kandidatų CV ir motyvaciniai laiškai skelbiam Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Kandidatus galėjo siūlyti mokslo ir studijų institucijos, mokslininkams ir kitiems tyrėjams atstovaujančios asociacijos, pavieniai mokslininkai. Kandidatai save galėjo siūlyti ir patys.

Pagal Tarybos darbo reglamente nustatytą akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus kandidatūros atrankos tvarką, komisija, atsižvelgdama į pokalbius su kandidatais ir gautus atsiliepimus, atrenka iki trijų rekomenduojamų kandidatus į kontrolieriaus pareigas ir teikia juos Tarybai.

Kandidatas renkamas atvirame Tarybos posėdyje, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem trečdaliams Tarybos narių. Į posėdį kviečiami atrankos komisijos rekomenduoti kandidatai pristatyti savo veiklos gaires.

Nutarimą dėl Seimui teikiamos kontrolieriaus kandidatūros Taryba posėdyje priima slaptu balsavimu. Kontrolierius laikomas išrinktu, jeigu už jo kandidatūrą balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Jei rinkimuose dalyvauja trys kandidatai ir nė vienas iš jų nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, skelbiamas antrasis balsavimo ratas, į kurį patenka du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei ir antrame balsavimo rate nė vienas iš kandidatų nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, kontrolieriaus atranka atliekama iš naujo.