Pradžia EN

Lietuva lipa ant kulnų Estijai pagal institucijų dalyvavimą Europos Komisijos mokslininkų karjeros stiprinimo programoje

Data 2017-04-05 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Minint žymios mokslininkės Marie Skłodowska-Curie vardu pavadintos programos 20-metį bus pristatytos didesnės Lietuvos dalyvavimo galimybės

Europos Komisijos duomenimis Lietuva pagal Europos Sąjungos šalių dalyvavimą mokslinės karjeros stiprinimo programos „Marie Skłodowska-Curie veiklos“ (MSCA) projektuose yra 24 vietoje ir institucijų įsitraukimu į projektus vos atsilieka nuo 23 pozicijoje esančios Estijos.

Apie tai, kaip sekasi Lietuvai dalyvauti šioje programoje, kokios sėkmės istorijos ir kokias galimybes ji teikia šalies tyrėjams, siekiantiems stiprinti savo mokslines kompetencijas, bus aptarta balandžio 7 d. vyksiančioje konferencijoje „Marie Skłodowska-Curie veiklos“: 20-ies metų investicijos į tyrėjų karjerą“. Į ją atvyksta Europos Komisijos atstovė Dr. Julie Sainz.

Pasak Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vedėjos dr. Aistės Vilkanauskytės, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų, verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų skaičius vienos iš populiariausių „Horizonto 2020“ programų projektuose auga. Drąsiau ir gausiau dalyvaujame konkursuose, daugiau tyrėjų siunčiame stažuotis ir priimame Lietuvoje, geriau suprantame, kokią vertę mokslinės kompetencijos augimui turi tarptautiškumo, tarpsektoriškumo ir tarpinstituciškumo aspektai.

Iš viso Lietuvos MSCA projektams 2014–2016 m. skirta 3,16 mln. eurų. Pagal programą stažavosi 43 Lietuvos tyrėjai iš 17 institucijų. Lietuvos mokslo ir studijų, verslo ir viešojo sektoriaus institucijos MSCA projektų dalyvės buvo 25 kartus, Estijos – 28. Mažiau kaip 20 kartų juose dalyvavo Kroatijos, Maltos ir Latvijos institucijos. Lietuviai tyrėjai MSCA stažuotėms renkasi Vakarų Europos šalis – Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Italiją, Nyderlandus, Austriją. Į Lietuvą daugiausiai atvyksta tyrėjų iš Baltarusijos, Portugalijos, Ukrainos.

Geriausiai mūsų šalies pareiškėjams sekėsi MSCA inovatyvių lavinimo tinklų konkursuose: laimėti 7 projektai, juose dirbo 16 Lietuvos tyrėjų. Po 4 projektus laimėta MSCA individualių stipendijų ir MSCA mokslinių tyrimų ir inovacijų srities darbuotojų mainų veiklose. Šiuo projektus vykdė atitinkamai 8 ir 19 tyrėjų.

Kasmetinei „Tyrėjų nakčiai“, kuri paprastai vyksta paskutinį rugsėjo penktadienį visoje Europoje, finansavimą gavo vienas projektas, suvienijęs aštuonias Lietuvos mokslo ir studijų institucijas siekti bendro tikslo – surengti viešus mokslą populiarinančius renginius.

Apie MSCA:

MSCA inovatyvūs lavinimo tinklai (MSCA ITN) yra galimybė ugdyti naujos kartos kūrybingą, verslų ir linkusį į pažinimą jauną mokslininką, kuris gebėtų įveikti esamus ir būsimus iššūkius, paversti savo žinias ir idėjas į produktus ir paslaugas ekonomikai ir socialinei gerovei.

MSCA individualios stipendijos (MSCA IF) – tai parama patyrusiems mokslininkams, skatinanti jų tarptautinį judumą ir suteikianti galimybes dirbti ne akademinėje aplinkoje.

MSCA mokslinių tyrimų ir inovacijų srities darbuotojų mainai (MSCA RISE) – priemonė, skatinanti personalo tarptautinį ir tarpsektorinį judumą rengiant trumpalaikius mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje dirbančių viešojo ir privataus sektorių darbuotojų mainus.

MSCA regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimas (MSCA COFUND) – papildomo finansavimo priemonė viešojo ir privataus sektoriaus institucijoms vykdyti pradėtas ar naujas regionines, nacionalines ir tarptautines judumo programas, skirtas mokslinei karjerai ir kompetencijai stiprinti, plėtojant tarptautiškumo ir tarpsektoriškumo praktiką.

MSCA tyrėjų naktis (MSCA NIGHT) – kasmetinis visoje Europoje vienu metu vykstantis renginys, kuris skirtas sudominti visuomenę mokslininko karjeros galimybėmis.