Pradžia EN

Kuriamas Lietuvos mokslo ryšių biuras Briuselyje

Data 2017-07-11 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba pradėjo vykdyti Lietuvos mokslo ryšių biuro (angl. liaison office) Briuselyje LINO veiklą. Lietuva tapo 27 Europos valstybe, turinčia Briuselyje nacionalinį mokslo ryšių biurą, kurio paskirtis – stiprinti šalies pasiekimus mokslo ir inovacijų srityje, mokslo tarptautiškumą ir sėkmingą mūsų tyrėjų dalyvavimą tarptautinėse programose.

Pasak LINO biuro vadovės dr. Brigitos Serafinavičiūtės, biuro veikla – vienas iš žingsnių, padedantis pasirengti laikotarpiui po 2020 m., kai ženkliai sumažės Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų investicijos. LINO tikslas – padėti Lietuvos tyrėjams plėtoti tarptautinės partnerystės ryšius ir ugdyti gebėjimus dalyvauti ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programose, ypač programoje „Horizontas 2020“.

„Apie tai, kad Lietuvos mokslininkai turėtų aktyviau naudotis tarptautiniais finansavimo šaltiniais vietoje nacionalinių, yra skelbta ne vienoje studijoje ir įžvalgoje. Vieša paslaptis yra ir tai, kad aukštesnį sėkmės rodiklį Europos Komisijos mokslo programų konkursuose pasiekia tos šalys, kurios yra „arčiau“ Briuselio. Kitų šalių patirtis rodo, kad mokslo ryšių biurai gali padėti šį atstumą sumažinti“, – sako dr. B. Serafinavičiūtė.

Artimiausio pusmečio veiklos planuose – ne tik aktualios informacijos sklaida apie galimybes Lietuvos mokslininkams teikti paraiškas ir jungtis prie buriamų konsorciumų, bet ir aktyvus Lietuvos mokslo sričių pasiekimų užsienio partneriams pristatymas. Biuras seks ir analizuos ES tyrimų ir inovacijų politikos pokyčius, informuos apie tai Lietuvos tyrėjus ir mokslo vadybininkus, taip pat padės Lietuvos tyrėjams pristatyti savo vykdomus mokslinius tyrimus kitiems ES tyrėjams.

Nacionalinius mokslo ir inovacijų ryšių biurus Briuselyje vienija neformali organizacija IGLO (angl. Informal group of RTD Liaison Offices). Joje dalyvauja visos tokius biurus turinčios Europos valstybės: Airija, Belgija, Čekija, Danija, Didžioji Britanija, Estija, Ispanija, Italija, Lenkija, Liuksemburgas, Kipras, Kroatija, Moldova, Nyderlandų Karalystė, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija, taip pat asocijuotoji šalis Turkija. IGLO narėmis šią vasarą tapo biurų veiklą pradėjusios Ukraina ir Lietuva.

Lietuvos mokslo taryba LINO veiklą finansuoja ES struktūrinių fondų investicijų lėšomis naudodamasi Estijos patirtimi – šios šalies mokslo ryšių biuro veikla pradėta 2007–2013 m. periodo lėšomis. Pagal projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ taip pat finansuojami tyrėjų ir projektų administratorių trumpalaikiai vizitai ryšiams plėtoti ir gebėjimams sėkmingiau dalyvauti tarptautinėse programose ugdyti. Tyrėjams atsiranda daugiau galimybių rengti partnerių susitikimus pačiame Briuselyje, dalyvauti IGLO renginiuose, ieškoti partnerių savo idėjų įgyvendinimui, pristatyti tyrėjų atstovaujamų institucijų potencialą, aptarti bendrus projektus.

„Tai itin aktualu būsimiesiems aukšto lygio mokslo projektų vykdytojams, kurie, gaudami ES investicijų lėšas atlikti mokslinius tyrimus, įsipareigos siekti Europos mokslo tarybos dotacijos. Tyrėjams tai atveria galimybes įgyti reikiamų žinių rengti kokybiškas paraiškas ir realesnes galimybes sėkmingiau konkuruoti tarptautiniuose konkursuose“, – sako dr. B. Serafinavičiūtė.