Pradžia EN

Įsigaliojus naujai aukšto lygio MTEP projektų finansavimo sąlygų aprašo redakcijai, Lietuvos mokslo taryba atnaujino paraiškų priėmimą

Data 2017-05-30 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos gegužės 29 d. gautu raštu, atnaujino paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimą ir pratęsė paraiškų teikimą. Paraiškas universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai gali teikti iki liepos 4 d. įskaitytinai.

Paraiškų priėmimas buvo sustabdytas LR švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu dėl Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-197 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) pakeitimų. Paraiškų priėmimo sustabdymas ir atnaujinimas apibrėžtas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 88 punkte. Aprašo nauja redakcija įsigaliojo gegužės 27 d.

Apraše patikslintos nuostatos, susijusios su išlygos dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ir vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sueis 3 metai taikymu, mokslo publikacijų sąrašų teikimo originalo kalba bei paraiškų teikimo Lietuvos mokslo tarybos paraiškų administravimo informacinėje sistemoje (LMTPAIS). Pagal šiuos pakeitimus yra patikslinti Aprašo priedai, taip pat kvietimas teikti paraiškas finansuoti aukšto lygio MTEP projektus.

Informacija apie aukšto lygio MTEP konkursą bei susijusius dokumentus skelbiama Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje ir Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje tinklalapyje