Pradžia EN

Inicijuojama priemonė „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“, laukiame siūlymų dėl priemonės projekto

Data 2022-03-31 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos mokslo taryba inicijuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) konkursinę priemonę „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“. Kviečiame šios tematikos moksliniais tyrimais suinteresuotas institucijas teikti siūlymus dėl naujos priemonės. Priemonės aprašo rengimas ir jos įgyvendinimas bus tęsiamas atsižvelgiant į gautus pasiūlymus. 

Priemonė skirta MTEP darbais prisidėti prie Lietuvos Respublikos strateginiuose ir programiniuose dokumentuose numatytų tikslų įgyvendinimo, valstybei ir visuomenei kylančių iššūkių sprendimo. Taryba kreipiasi į Lietuvos universitetus, mokslo institutus ir atitinkamas ministerijas, prašydama teikti siūlymus dėl priemonės aktualumo, atitikties strateginiams ir programiniams dokumentams, siūlomų tematikų bei reikalavimų projektams ir kitų aspektų.

Priemonės projektą parengė Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas. Siūlymus kviečiame teikti iki š. m. balandžio 29 d. e. p. lietuvosmokslotaryba@lmt.lt.

Priemonės „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ projektas.