Pradžia EN

Europos Komisija siūlo 2021–2027 metais didinti mokslo ir inovacijų programai skiriamas lėšas

Data 2018-05-03 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Gegužės 2 d. Europos Komisija pristatė siūlymą 9-ajai bendrajai mokslo ir inovacijų programai („Horizon Europe“) Europos Sąjungos 2021–2027 metų biudžete numatyti 100 milijardų eurų. Lėšos mokslui ir inovacijoms turėtų didėti mažiausiai 20 milijardų eurų lyginant su pasaulyje didžiausia programa „Horizontas 2020“, o „Horizon Europe“ būtų didžiausia Europos bendrųjų programų istorijoje.

Šį siūlymą svarstys Europos Parlamentas ir Taryba.

Europos Komisija taip pat siūlo naujosios programos pagrindu laikyti tris dalis. „Atviro mokslo“ dalis (angl. Open Science pillar) apimtų tyrėjų stažuotes ir mainų projektus, taip pat jų pačių inicijuotus mokslinius tyrimus, remiant juos Europos mokslo tarybos ir Marie Skłodowska-Curie priemonių lėšomis. Programos dalyje „Pasauliniai iššūkiai“ (angl. Global Challenges pillar) būtų skirta finansuoti su visuomenės iššūkiais susijusius mokslinius tyrimus, padėsiančius įgyvendinti Europos Sąjungai svarbias misijas ir išspręsti mums labiausiai rūpimas kovos su vėžiu, švaraus judumo, vandenynų be plastiko problemas. Įgyvendinant „Atvirų inovacijų“ dalį (angl. Open Innovation pillar) siekiama, kad  Europa taptų inovacijas kuriančios rinkos lydere. Europos inovacijų taryba (angl. European Innovation Council), taikydama vieno langelio principą teiks paslaugas kompanijoms, kurios yra pajėgios plėsti savo veiklą daug galimybių turinčioje pažangių technologijų ir inovacijų srityje.

Išsamiau apie siūlymus – Europos Komisijos buklete ir kituose leidiniuose.