Pradžia EN

Baltijos šalių mokslo tarybos stiprina bendradarbiavimą

Data 2015-10-28 Kategorija Tarybos naujienos

Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo tarybos toliau bendradarbiaus siekdamos bendro Baltijos regiono mokslo pažangos. Tokį pareiškimą nusprendė pasirašyti visų trijų Tarybų vadovai pagal susitarimus, priimtus rugpjūčio mėnesį Estijoje vykusiame susitikime. Pareiškimas pristatytas LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai, Ūkio ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms institucijoms.

Numatyta, kad artimiausiais metais Tarybos imsis bendrų pastangų Baltijos šalyse stiprindamos mokslinių tyrimų vertinimą, ieškodamos sinergijos mokslinių tyrimų infrastruktūrų klausimais bei gerindamos mokslo ir mokslinių rezultatų komunikaciją.

Pareiškime siūloma suaktyvinti mokslo ministrų iniciatyva prieš metus sudarytos darbo grupės dėl mokslinių tyrimų infrastruktūrų veiklą. Baltijos šalių mokslo tarybos taip pat pabrėžia, kad mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimas turėtų būti traktuojamas kaip investicija į viso regiono gerovę ir yra pasiruošusios panaudoti bendras žinias ir imtis veiksmų, kad mokslinių tyrimų konkursinis finansavimas geriausiai prisidėtų prie mokslo kokybės ir poveikio visuomenei. 

Pareiškimą pasirašė Estijos mokslo tarybos vadovas Andres Koppel, Latvijos mokslo tarybos pirmininkas Andrej Silinš ir Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Dainius H. Pauža.

Baltijos šalių mokslo tarybų susitikimo pareiškimas (anglų kalba).