Pradžia EN

Naujienos

2021-05-12 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Prasidėjo metus truksianti Europos ateities konferencija

Pirmą kartą Europoje vyksta metus truksianti konferencija, skirta piliečių iniciatyvoms, diskusijoms ir idėjomis apie Europos ateitį. Konferencijos išvados bus pateiktos Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. Tikimasi, kad jos padės...
2021-05-12 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

COST dalyvaujančios šalys deklaracija išreiškė būtinybę stiprinti pasaulinius tyrėjų  bendradarbiavimo tinklus

Minėdamos Europos bendradarbiavimo iniciatyvos mokslo ir technologijų srityje COST 50-metį, joje dalyvaujančios šalys, taip pat ir Lietuva, pasirašė deklaraciją, kuria išreiškė pritariančios būtinybei skatinti pasaulinius, atvirus ir įtraukius...
2021-05-12 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Svarstomas Aukšto lygio MTEP (SMART) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 projektas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė Europos Sąjungos investicijų fondų priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (Aukšto lygio MTEP (SMART)) projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4...
2021-05-11 Kitos Lietuvos ir užsienio mokslo naujienos

Europos Komisija pristato interaktyviojo „Europos horizonto“ dalyvių portalo galimybes

Europos Komisija rengia seminarą išsamiau supažindinsiantį, kaip naudotis „Europos horizonto“ dalyviams skirtu portalu (ang. The Funding & Tenders Portal).
2021-05-05 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Paskelbti bendrų Lietuvos–Lenkijos projektų konkurso „Daina 2“ rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos ir Lenkijos nacionalinio centro 2020 metais rengtame bendrų Lietuvos–Lenkijos mokslo projektų paraiškų konkurse „Daina 2“ finansavimą bendru sutarimu nuspręsta skirti 11 projektų.
2021-05-05 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Stabdomas MTEP projektų, skirtų tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius, paraiškų vertinimas

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pavedimu Lietuvos mokslo taryba stabdo Europos Sąjungos investicijų fondų priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (Nr. 01.2.2-LMT-K-718) konkursui Nr. 5 pateiktų...
2021-04-28 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Pratęstas podoktorantūros stažuočių paraiškų vertinimas

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į tai, kad užsitęsė trečio podoktorantūros stažuočių paraiškų konkurso (kvietimas Nr. 23) ekspertinis vertinimas, ir vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų 2014 m. spalio 8...
2021-04-28 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Patvirtinta „Europos horizonto“ programa, artėja intensyvus tarptautinių paraiškų konkursų metas

Europos Parlamentui š. m. balandžio 27 d. patvirtinus naująją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“, baigėsi beveik trejus metus trukusios derybos dėl 95,5 mlrd. eurų vertės programos turinio ir biudžeto. Per artimiausius...
2021-04-28 Informacija pareiškėjams ir projektų vykdytojams

Vyksta naujojo Europos bauhauzo premijų konkursas

Europos Komisija paskelbė naujojo Europos bauhauzo premijų konkursą apdovanoti egzistuojančius ar įgyvendinamus gražių, tvarių, įtraukių vietų pavyzdžius. Paraiškos priimamos iki š. m. gegužės 31 d.
2021-04-21 Lietuvos mokslo tarybos naujienos

Patvirtinta nauja Lietuvos mokslo tarybos sudėtis

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naują Lietuvos mokslo tarybos ekspertinių komitetų sudėtį, penkerių metų kadencijai paskiriant 9 narius: 4 – Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete, iš jų 2 yra patvirtinti antrai kadencijai, ir 5 –...
Archyvas
1 2