Pradžia EN

Tyrėjų karjera Lietuvoje

Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopos

2022 m. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas Nr. XI-242 papildytas 641 straipsniu, kuris nustato keturių pakopų (pradedantysis, patvirtintas, pripažintas pirmaujantysis) tyrėjų karjeros sistemą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. Atnaujinta nacionalinė mokslo politika modernizuos tyrėjų karjeros sistemą, sudarys sąlygas mokslo ir studijų institucijoms identifikuoti ir valdyti tyrėjų kompetencijas, kurių jiems reikia sėkmingam moksliniam darbui sparčiai kintančiame globaliame pasaulyje.

Lietuvos mokslo tarybai pavesta nustatyti kiekvienos pakopos tyrėjų privalomas kompetencijas, vadovaujantis tarptautiniais tyrėjų karjeros formavimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje ir Europos aukštojo mokslo erdvėje principais ir kriterijais bei tyrėjų tarpinstitucinio ir tarptautinio judumo skatinimo principais. Į privalomas kompetencijas mokslo ir studijų institucijos turės atsižvelgti, nustatydamos kvalifikacinius mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimus.

Tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašo projektas

Lietuvos mokslo taryba parengė „Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašo projektą“, kuris teikiamas konsultacijai su akademine bendruomene ir socialiniais partneriais.

Kviečiame teikti siūlymus raštu dėl „Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašo projekto“ iki š. m. vasario 22 d. 17.00 val. el. p. info@lmt.lt   (CC: edita.bagdonaite@lmt.lt )

 


Kontaktai:  Mokslo ir studijų politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė dr. Edita Bagdonaitė, Tel. 8 604 76851, e. p. edita.bagdonaite@lmt.lt