Pradžia EN

Jungtinio programavimo iniciatyvos

Jungtinio programavimo iniciatyvos (Joint programming initiative, JPI) mokslinių tyrimų srityje yra vienos naujausių Europos Sąjungos (ES) iniciatyvų. JPI tikslas – numatyti bendrus veiksmus ir priemones, padėsiančias spręsti strategiškai svarbias europines problemas ir veiksmingai panaudoti ne tik ES biudžeto, bet ir nacionalinių mokslinių tyrimų programų lėšas.

Patvirtintos iniciatyvos:

2010 metais Lietuvos mokslo taryba priėmė sprendimą dalyvauti Jungtinio programavimo veiklose ir šiuo metu Lietuva dalyvauja iniciatyvoje Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“.

Daugiau informacijos apie JPI (anglų kalba).