Pradžia EN

2021–2027 m. ES fondų investicijų projektai

Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ pažangos priemonę Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“:

 • Projektas „ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ nacionalinių kontaktinių asmenų tinklo plėtra ir veiklų stiprinimas, mokslo ir inovacijų patarėjų tinklo Vyriausybės institucijose sukūrimas ir įveiklinimas“, Nr. 10-037-P-0001
 • Projekto laikotarpis – 2022-12-12 –2026-04-30
 • Projekto tikslas – išplėsti NCP tinklą ir sukurti MIP tinklą bei užtikrinti jų veiklas.
 • Projekto veiklos:

Nacionaliniai kontaktiniai asmenys:  

 • Viešina ir skelbia programos „Europos Horizontas“ finansavimo galimybes mokslui, verslui ir kitiems Lietuvos pareiškėjams;
 • Konsultuoja dėl dalyvavimo programoje sąlygų, paraiškos rengimo ir teikimo, atlieka paraiškos vertinimą (ang. proof-reading);
 • Organizuoja mokymus ir seminarus, informacinius renginius;
 • Pataria projektų vykdytojams finansiniais ir administravimo klausimais.

Mokslo ir inovacijų patarėjai:

 • stiprinimas per MTEPI aspekto ir rezultatų integracija į atitinkamų sektorių politikas ir veiklas vyriausybės institucijose;
 • MTEPI klausimų institucijoje koordinavimas;
 • atstovavimas MTEPI klausimais ES ir trečiųjų šalių darbo grupėse / iniciatyvose / renginiuose;
 • bendradarbiavimas su mokslinių tyrimų ir inovacijų bendruomenėmis.

Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU