Pradžia EN

Narystė

Narystė socialinių ir humanitarinių mokslų sričių tarptautinėse MTI

Nacionalinė MTI
Narystė tarptautinėje MTI
Teisinis pagrindas
Veiklos sritis
Atstovauja // Dalyvauja
ESS LT – Europos socialinio tyrimo mokslinių tyrimų infrastruktūra ESS ERIC* – Europos socialinis tyrimas  (angl. European Social Survey)

[1] [2] [3] [4]

Sociologija VDU
CLARIN-LT – elektroninių lietuvių kalbos išteklių mokslinių tyrimų infrastruktūra CLARIN ERIC – Bendrosios kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra (angl. Common Language Resources and Technology Infrustructure) [1] [2] Lingvistika VDU // VU, KTU

* ERIC – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (angl. European Research Infrastructure Consortium) – tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros juridinio asmens statusas, pripažįstamas visose ES valstybėse narėse.

 

Narystė gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos mokslų sričių MTI

Nacionalinė MTI
Narystė tarptautinėje MTI
Teisinis pagrindas
Veiklos sritis
Atstovauja // Dalyvauja

CossyBio

kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos mokslinių tyrimų infrastruktūra
EMBL, EMBO / EMBC – Europos molekulinė biologijos laboratorija, Europos molekulinės biologijos organizacija / Europos molekulinės biologijos konferencija (angl. European Molecular Biology Laboratory; European Molecular Biology Organization, European Molecular Biology Conference); INSTRUCT ERIC – integruotos struktūrinės biologijos infrastruktūros Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (angl. Instruct European Research Infrastructure Consortium)

[1] [2] [3] [4] [5]

[1] [2] [3]

[1] [2] [3]

Molekulinė biologija VU // LSMU, NVI
Biobank-LT – nacionalinio biobankų tinklo mokslinių tyrimų infrastruktūra BBMRI ERIC – Biobankų ir biomolekulinių išteklių mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (angl. Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium) [1] [2] [3] Molekulinė biologija NVI // VU, LSMU, IMC, LSMU ligoninė Kauno klinikos
ELI-LT – nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų impulsų lazerių mokslinių tyrimų infrastruktūra ELI ERIC – Ekstremalios šviesos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (angl. Extreme Light Infrastructure Research Infrastructure Consortium) [1] [2] [3] Lazerinės technologijos VU // FTMC
CERN-LT CERN – Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (pranc. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) [1] Branduolinė fizika VU // KTU, LSMU
MAO – Molėtų astronomijos observatorija WEAVE (angl. ext-generation spectroscopy facility for the William Herschel telescope) Dvišalė Vilniaus universiteto ir Kanarų salų astrofizikos instituto bendradarbiavimo sutartis Astronomija VU

SPECTROVERSUM

spektrometrinio medžiagų ir elektroninių / molekulinių vyksmų charakterizavimo centras mokslinių tyrimų infrastruktūra
MAX IV laboratorija (angl. Swedish national laboratory providing X-rays, UV-VIS and infrared radiation for research; Švedijos Nacionalinė sinchrotroninio spinduliavimo laboratorija) Dvišalė Vilniaus universiteto ir Lundo universiteto bendradarbiavimo sutartis Sinchrotroninis spinduliavimas VU