Pradžia EN

Lituanistikos plėtra

Lituanistikos plėtra yra viena iš valstybės prioritetinių sričių. Mokslo ir studijų įstatyme lituanistikos prioritetas yra laikomas vienu iš mokslą ir studijas grindžiančių principų, o mokslo ir studijų institucijos, dalyvaujančios šio prioriteto įgyvendinime, laikomos vykdančiomis strateginės reikšmės veiklą.

Lituanistikos mokslų objektas yra lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, kalbos raida, paveldas ir dabartis, taip pat Lietuvos mokslo istorija ir terminija lietuvių kalba. Šiems tyrimams ir jų rezultatų sklaidai finansuoti Taryba vykdo lituanistikos programas. Konkursų būdu lituanistikos tyrimų projektai taip pat finansuojami pagal kai kurias nacionalines mokslo programas.

Taryba, naudodamasi ES fondų lėšomis, plėtoja tarptautinę mokslinę duomenų bazę „Lituanistika“. Projektas pradėtas 2006 m. siekiant sukurti duomenų bazę, kurioje būtų kaupiama patikrinta ir kokybiška informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistinius mokslinius tyrimus. „Lituanistikoje“ dabar sukaupta per 45 tūkst. mokslo straipsnių, pranešimų, monografijų ir 27 tūkst. publikacijų, per 530 tūkst. cituojamų knygų ir straipsnių.