Pradžia EN

Atvirosios prieigos teisės dokumentai, rekomendacijos, ataskaitos, pranešimai

Teisės aktai, rekomendacijos ir ataskaitos

Berlyno deklaracija 

2003 m.

Lietuvos mokslo tarybos nutarimas dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo

2016 m. vasaris

Lietuvos mokslo tarybos nutarimas dėl atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių patvirtinimo

2016 m. vasaris (anglų kalba)

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl atvirų, duomenims imlių ir tinkle sujungtų mokslinių tyrimų, kaip spartesnių ir didesnės apimties inovacijų skatinamojo veiksnio 

2015 m. gegužė (lietuvių kalba)

Europos Sąjungos Tarybos išvados dėl atvirų, duomenims imlių ir tinkle sujungtų mokslinių tyrimų, kaip spartesnių ir didesnės apimties inovacijų skatinamojo veiksnio 

2015 m. gegužė (anglų kalba)

Ataskaita apie Europos Sąjungos 2012 metų rekomendacijos įgyvendinimą

2015 m. (anglų kalba)

Praktinių atvejų analizės ir tipiniai dokumentų pavyzdžiai (PASTEUR4OA parengta medžiaga)

2015 m. (anglų kalba)

Atvirosios prieigos politikos nuostatų paplitimas pasaulyje (ROARMAP duomenys)

2015 m. rugpjūtis (anglų kalba)

Europos Sąjungos 2012 metų liepos mėnesio komunikatas ir rekomendacijos

Pranešimai ir straipsniai

Europos Atvirojo Mokslo Debesis. Kas tai?

Nyderlandų Karalystės pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai konferencija „Open Science: From Vision to Action“ (dalyvavimo ataskaita)

Derinant Europos atvirosios prieigos nuostatas su Horizontas2020 nuostatomis dėl atvirosios prieigos

2015 m.

Atviroji prieiga prie mokslinių publikacijų ir duomenų

2014 m.

Atviroji prieiga prie publikacijų ir mokslo duomenų, gautų naudojantis finansavimu pagal programą „Horizontas 2020“

2013 m. (anglų kalba)

Priemonės, skirtos vertinti atvirąją prieigą 

2013 m. (anglų kalba)

Apie Europos atvirosios prieigos politiką 

2013 m. (anglų kalba)

Aukščiau pateikti .PDF dokumentai yra atidaromi nemokama „Adobe Reader“ programa.