Pradžia EN

Vertinimo rezultatai

Lietuvos mokslo taryba skelbia palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimo už 2018–2022 metus rezultatus. Lietuvos institucijų ar jų dalių (kitaip – vertinamieji vienetai) MTEP veiklą vertino 13 užsienio ekspertų komisijų pagal tris vertinimo kriterijus:

  • MTEP veiklos kokybė (svorio koeficientas 0,65)
  • MTEP veiklos ekonominis ir socialinis poveikis (svorio koeficientas 0,2) 
  • MTEP veiklos perspektyvumas (svorio koeficientas 0,15).

Vertinamieji vienetai pagal šiuos kriterijus įvertinti penkių balų skalėje 0,5 balo tikslumu. Vertinime dalyvavo 28 valstybiniai, nevalstybiniai universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, iš viso įvertinta 85 vertinamųjų vienetų MTEP veikla.