Pradžia EN

Apeliacijos

2023 m. gegužės 28 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-286 „Dėl palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo apeliacinės komisijos sudėties patvirtinimo“ (2023-08-02 įsakymo pakeitimas Nr. V-421 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. gegužės 28 d. Įsakymo nr. V-286 „dėl palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo apeliacinės komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“) buvo sudaryta Lietuvos mokslo tarybos palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo apeliacinė komisija (toliau – Komisija). Kandidatų į Komisijos narius pasiūlymus teikė Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencija, Lietuvos mokslų akademija ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Komisijos pirmininkė – Aušra Maslauskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos socialinių mokslų centras).

Komisijos pirmininkės pavaduotojas – Pranciškus Vitta (Vilniaus universitetas).

Dėl palyginamojo ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo apeliacinės komisijos darbo reglamento patvirtinimo (2023 m. kovo 16 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas)