Pradžia EN

2020 m.

Vadovaudamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593 patvirtintu Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašu (toliau – Aprašas)  Taryba atlieka Institucijų  2020 metais paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų), vykdytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų ir sutarčių vertinimą.

Taryba 2021 metais pirmą kartą atliko Kolegijų 2020 metų mokslo darbų vertinimą.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekamas 2020 metų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų) ir MTEP projektų ir sutarčių vertinimas:

Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamentas (2021-09-09 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-337)

Vertinant 2020 m. mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetus (mokslo darbus) pateikti siūlymai ir priimti sprendimai:

Dėl mokslo žurnalų:

Dėl tarptautiniu mastu pripažįstamų leidyklų:

2020 metų mokslo veiklos vertinimo rezultatai:

Kolegijų mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatų suvestinė


Informaciją teikia Milda Jodinskienė tel. 8 676 16 971, e. p. milda.jodinskiene@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)