Pradžia EN

Palyginamasis ekspertinis mokslo veiklos vertinimas

MOSTA 2018 metais įgaliota atlikti Institucijų 2013–2017 metų mokslo veiklos palyginamąjį vertinimą.

Lietuvos mokslo taryba nuolat atlieka Institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimą, savo duomenų bazėse turi sukaupusi Institucijų deklaruotus ir ekspertų įvertintus mokslo (meno) darbus, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus ir sutartis nuo 2009 metų, todėl, siekdama palengvinti palyginamojo vertinimo ataskaitų (PVA) teikimą, Lietuvos mokslo taryba sudarė Institucijoms sąlygas  mokslo (meno) veiklos rezultatų vertinimo sistemoje „Vieversys” surasti ir priskirti PVA 2013-2016 metais deklaruotus mokslo darbus, MTEP projektus ir sutartis, juos papildant PVA reikalingais duomenimis.

Tokiu būdu, Institucijos 2013-2017 metų PVA duomenis pildo Lietuvos mokslo tarybos duomenų sistemoje, šiuos duomenis Taryba perduoda MOSTA palyginamajam vertinimui atlikti.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekamas palyginamasis 2013-2017 metų vertinimas: