Pradžia EN

Mokslo doktorantūros vertinimas

Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) atlieka Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdomų mokslo doktorantūrų kokybės ir efektyvumo vertinimą ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Mokslo doktorantūrų vertinimo tikslai:

  • nustatyti, kaip doktorantūros vykdymas atitinka doktorantūrą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
  • sudaryti prielaidas gerinti vykdomos doktorantūros kokybę bei didinti efektyvumą;
  • teikti informaciją visuomenei apie institucijų vykdomų doktorantūrų kokybę.

Mokslo doktorantūrų kokybės ir efektyvumo išorinis vertinimas buvo pradėtas vykdyti 2014 m., praėjus 3 metams nuo teisės institucijai vykdyti doktorantūrą suteikimo. Tų pačių doktorantūrų vertinimas vykdomas 2020–2022 m., praėjus 6 metams po ankstesnio vertinimo.

Susiję dokumentai:

Mokslo doktorantūros nuostatai (2020-05-18 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-739)

Mokslo ir studijų institucijų, kurioms suteikta doktorantūros teisė nurodytose mokslo kryptyse, sąrašas(2019-02-22 LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-160)

Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašas (2020-03-31 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-192)

Mokslo doktorantūros vertinimo 2020–22 metais grafikas (2020-04-06 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-202)

Doktorantūros vertinimo apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašas (2022-10-14 Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas Nr. V-605)

 


Informaciją teikia Daiva Karužaitė tel. 8 676 41 758, e. p. daiva.karuzaite@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)