Pradžia EN

2023 m. vykdomas meno doktorantūros vertinimas

2023 m. vykdomas meno doktorantūros vertinimas

Pagrindinis doktorantūros ekspertinio vertinimo tikslas – padėti doktorantūrą vykdančioms institucijoms gerinti doktorantūros kokybę ir efektyvumą. Vertinimui institucijos teikia meno krypčių doktorantūrų savianalizių suvestines. Numatomi ekspertų komisijos vizitai į institucijas.

Ekspertinio vertinimo sritys:

  • Doktorantūros tikslų dermė su Institucijos (Institucijų) misija ir strategija
  • Doktorantūros studijų ir Doktorantūros rezultatų kokybė
  • Doktorantūros vadybos efektyvumas
  • Žmogiškųjų išteklių pakankamumas
  • Materialiųjų išteklių pakankamumas
  • Doktorantūros rezultatyvumas

Susiję dokumentai: