Pradžia EN

Doktorantūros teisės įgijimas

Lietuvos mokslo taryba vertina Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prašymus suteikti mokslo ir (arba) meno doktorantūros teisę, tai yra teisę vykdyti doktorantūrą, organizuoti disertacijų (meno projektų) gynimą, teikti mokslo (meno) daktaro laipsnius, išduoti mokslo (meno) daktaro diplomus. Doktorantūros teisę suteikia LR švietimo, mokslo ir sporto ministras, atsižvelgdamas į Tarybos rekomendacijas ir vertinamąsias išvadas.

Mokslo doktorantūros teisė suteikiama universitetui arba universitetui kartu su kitais Lietuvos universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais mokslo kryptyje, kurioje jie atlieka aukšto lygio mokslinius tyrimus. Taryba mokslo doktorantūros vertinimą Lietuvos mokslo ir studijų institucijose rengia kas 6 metus.

Meno doktorantūros teisė suteikiama universitetui meno kryptyje, vadovaujantis jo meno ir mokslinės veiklos lygio įvertinimu. Taryba meno doktorantūros vertinimą ją vykdančiuose universitetuose atlieka kas 6 metus.

Mokslo doktorantūros studijas Lietuvoje vykdo 13 universitetų ir 10 mokslinių tyrimų institutų, meno doktorantūros – 2 universitetai (2021 m. balandžio mėn. duomenys).

Mokslo ir meno doktorantūros teisių įgijimą reglamentuojantys teisės aktai ir susiję dokumentai:


Informaciją teikia Daiva Karužaitė tel. 8 676 41 758, e. p. daiva.karuzaite@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)