Pradžia EN

Mokslo ir asocijuotų verslo struktūrų narystė tarptautiniuose tinkluose

Šia finansine priemone siekiama paskatinti Lietuvos mokslo institucijas bei asocijuotas verslo struktūras, įskaitant klasterių koordinatorius, per efektyvią tarptautinę tinklaveiką įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties ir aktyviai naudotis ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir kitų tarptautinių programų finansavimu MTEP veikloms vykdyti.

Finansuojamos veiklos:

Narystė, dalyvavimas ir veikla tarptautiniuose tinkluose, institucinėse ir bendrai programuojamose Europos partnerystėse (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/695 10 straipsnyje), tarptautinėse asociacijose, generuojančiuose iniciatyvas ir programos „Europos horizontas“ tematikas. Projektuose finansuojamos narystės tarptautiniame tinkle mokesčio išlaidos ir kelionių (komandiruočių), susijusių su dalyvavimu tarptautiniame tinkle, išlaidos.

Projektų vykdytojai:

  1. Mokslo ir studijų institucijos (MSI), įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą
  2. Lietuvoje registruotos asocijuotos verslo struktūros (asociacijos, įskaitant klasterių koordinatorius)

Projektų atrankos būdas – konkursas

Finansavimas:

  • finansavimo forma – dotacija (negrąžintina subsidija), skiriama kaip nereikšminga valstybės pagalba (de minimis)
  • finansuojami projektai, kurių biudžetas nuo 3 000 Eur iki 80 000 Eur
  • projektai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu
  • MSI finansavimo intensyvumas – 90%
  • asocijuotų verslo struktūrų finansavimo intensyvumas – 80%

Reikalinga konsultacija dėl intelektinės nuosavybės?

Nemokamas konsultacijas teikia Valstybinis patentų biuras –  Intelektinė nuosavybė (intelektine.lt)

 

Daugiau informacijos

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyriaus
Programų koordinatorius dr. Audrius Žvikas
Tel. +370 679 56 443
El. p. audrius.zvikas@lmt.lt