Pradžia EN

Mokslo ir asocijuotų verslo struktūrų narystės tarptautiniuose tinkluose programa

Šia programa siekiama skatinti mokslo bei asocijuotų verslo struktūrų narystes ir veiklas tarptautiniuose tinkluose, generuojančiuose iniciatyvas ir ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ tematikas.

Finansuojama veikla – narystės ir veikla tarptautiniuose tinkluose, generuojančiuose iniciatyvas ir ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ (programa „Europos horizontas“) tematikas, dalyvavimas institucinėse ir bendrai programuojamose Europos partnerystėse (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/695 10 straipsnyje); dalyvavimas tarptautinėse asociacijose (įskaitant dalyvavimą vienoje ar keliose vidinėse struktūrose ir (arba) darbo grupėse).

Galimi pareiškėjai:

  1. Mokslo ir studijų institucijos
  2. Asocijuotos verslo struktūros (įskaitant klasterio koordinatorius)

Finansavimas:

  • Nuo 3 000,00 Eur iki 80 000,00 Eur
  • Mokslo ir studijų institucijoms – 90 proc., VP neteikiama
  • Asocijuotoms verslo struktūroms – 80 proc., de minimis

Reikalinga konsultacija dėl intelektinės nuosavybės?

Nemokamas konsultacijas teikia Valstybinis patentų biuras –  Intelektinė nuosavybė (intelektine.lt)

 

Daugiau informacijos

Jolanta Sabestinaitė
Tel. +370 675 66 729
El. p. jolanta.sabestinaite@lmt.lt