Pradžia EN

Lituanistikos 2016–2024 m. programa

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos paskirtis − konkursinio finansavimo būdu koordinuoti ir integruoti svarbiausius lituanistinius mokslinius tyrimus ir jų sklaidą Lietuvoje bei užsienyje, įgyvendinti lituanistinių mokslinių tyrimų prioritetą, stiprinti lituanistinių tyrimų indėlį į Lietuvos valstybės humanistikos plėtrą ir taip suteikti mokslinį pagrindą Lietuvos pilietinės ir kultūrinės savimonės ugdymui bei lituanistinio paveldo saugojimui. Programos vykdymą užtikrina Vykdymo grupė.

Programoje numatyti 3 uždaviniai:

Mokslo projektams vykdyti
Sklaidos projektams vykdyti
1 uždavinys. Vykdyti lituanistinius mokslinius tyrimus, apimančius ir lituanistinius šaltinius bei specializuotas duomenų bazes. 2 uždavinys. Skatinti lituanistinių mokslinių tyrimų nacionalinę ir tarptautinę sklaidą bei lituanistikos tyrėjų tarptautinį bendradarbiavimą. 3 uždavinys. Leisti lituanistinius darbus (įskaitant ir elektroninę leidybą). 

 


Informaciją teikia: