Pradžia EN

Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas (NMP)

Moksliniai tyrimai apie tai, kaip ekosistemos valdymo sprendimai veikia ekosistemos atskiras funkcijas ir jų visumą, Lietuvoje buvo vykdyti fragmentiški. Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ tikslas – kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti.

Programai įgyvendinti 2015–2021 metais numatyti 2 tyrimų uždaviniai. Pagal juos vykdomi tyrimai finansuojami iš LR valstybės biudžeto asignavimų.

1 uždavinys. Ištirti, kaip klimato kaita ir kiti aplinkos streso veiksniai veikia agro- ir miško bei vandens ekosistemas, jų produktyvumą ir biologinę įvairovę.

2 uždavinys. Ištirti, kaip intensyvus išteklių naudojimas veikia agro-, miško bei vandens ekosistemas, nustatyti ilgalaikius tokio poveikio padarinius ir galimą žalą bei pasiūlyti priemonių tvarumui atstatyti.

 


Informaciją teikia Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 124 kab.).