Pradžia EN

Lietuvos–Japonijos projektai

Skatindamos palaikyti tvirtus Lietuvos ir Japonijos mokslininkų ryšius, Lietuvos mokslo taryba ir Japonijos mokslo skatinimo organizacija „Japan Society for the Promotion of Science“ (JSPS) rengia paraiškų konkursus vykdyti dvišalius tyrėjų mokslo ir sklaidos projektus. Tarybai ir JSPS pasirašius supratimo memorandumą paraiškų konkursai nuo 2017 m. skelbiami kartą per metus.

Paraiškų teikimas

 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kasmet – Lietuvoje ir Japonijoje tuo pačiu metu.
 • Paraiškos konkursui teikiamos abiejose šalyse. Japonijoje paraiškos teikiamos JSPS. Lietuvos institucijos nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąrašą) elektroninėje sistemoje teikia Lietuvos mokslo tarybai.
 • Galimi pareiškėjai Lietuvoje – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Japonijos. 
 • Mokslo projektų trukmė – iki 2 metų, sklaidos projektų trukmė – 12 mėnesių.
 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kasmet – Lietuvoje ir Japonijoje tuo pačiu metu.

Finansuotinos veiklos

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio Japonijoje instituciją, išlaidos.
 • Sklaidos projektuose tinkamos finansuoti yra iki vienos savaitės trukmės bendro seminaro Lietuvoje organizavimo išlaidos arba kelionės į partnerio organizuojamą bendrą seminarą Japonijoje išlaidos. Jei bendras seminaras organizuojamas Lietuvoje – tinkamos finansuoti tik seminaro organizavimo ir projekto rezultatų publikavimo (sklaidos) išlaidos. Jei bendras seminaras organizuojamas Japonijoje – tinkamos finansuoti tik komandiruočių į Japoniją ir projekto rezultatų publikavimo (sklaidos) išlaidos
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti: mokslo projekte – 100 000 eurų, sklaidos projekte – 20 000 eurų.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas Lietuvoje ir Japonijoje pagal iš anksto nustatytus kriterijus.
 • Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejose šalyse, sprendimas dėl finansuojamų projektų sąrašo priimamas bendru sutarimu.
 • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Bendrų mokslo projektų pradžia

kiekvienais metais birželio mėn.

rugsėjo mėn.

rugsėjo–vasario mėn.

kitų metų kovo mėn.

ne anksčiau nei kitų metų balandžio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos

 


Informaciją teikia Asta Aleksandravičienė tel. 8 676 18297, e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)