Pradžia EN

Parama doktorantams

Parama doktorantams

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu doktorantams numatyta skirti finansavimą kasmet pagal dvi paramos rūšis:

  • Parama už studijų rezultatus. Paramos tikslas – paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, paramos dydis – ne daugiau kaip 96 bazinės socialinės išmokos dydžiai per metus.
  • Parama akademinėms išvykoms. Paramos tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Paramos dydis – ne daugiau kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžių; vienam doktorantui skiriama ne daugiau kaip viena parama per metus vienai mokslinei išvykai.

Paraiškų teikimas

Paraiškos teikiamos paskelbto kvietimo metu lietuvių kalba elektroninėje sistemoje.

  • Parama už studijų rezultatus. Kvietimas skelbiamas kasmet nuo spalio 15 d. iki gruodžio 15 d.
  • Parama akademinėms išvykoms. Kvietimas skelbiamas kasmet du kartus: nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. – ateinančių metų I pusmečio išvykoms, nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. – tų pačių metų II pusmečio išvykoms.

Doktorantai gali teikti paraiškas ir paramai už studijų rezultatus, ir paramai akademinei išvykai, tačiau paramą akademinei išvykai gali gauti tik vieną kartą per kalendorinius metus.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai gauti ekspertinio įvertinimo formoje. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (prašymą pateikusiam doktorantui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas


Informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 124 kab.)