Pradžia EN

Konkursinė doktorantūra (ES FI)

Finansuojama mokslo ir meno doktorantūra Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

Finansavimas skiriamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Doktorantūros studijų plėtra“. Siekiama stiprinti tyrėjų gebėjimus bei kompetencijas vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus, siekiant užtikrinti MTEP plėtrą ir jos atliepimą Lietuvos ūkio poreikiams, didinti rengiamų aukštos kvalifikacijos specialistų skaičių į doktorantūrą pritraukiant užsienio aukštųjų mokyklų absolventus. Projekto metu parengti jaunieji mokslininkai turėtų gebėti spręsti aktualias mokslo problemas, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, sėkmingai integruotis į nacionalinę ir tarptautinę mokslo aplinką, išsiugdyti darbo rinkai reikalingus įgūdžius bei gebėjimus, sudarančius galimybes jiems dirbti tarpdalykinėse, tarpinstitucinėse ir tarptautinėse tyrėjų komandose.

ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas doktorantūros vietas konkurso būdu atrenka Lietuvos mokslo taryba. Planuojama, kad per projekto įgyvendinimo laikotarpį įvyks 5 konkursai. Lietuvos mokslo taryba projektą vykdo nuo 2014 metų. Planuojama, kad iki projekto pabaigos (2023 m. sausio mėn.) iš viso bus finansuotos 525 doktorantų studijos. Bendras projekto biudžetas – daugiau kaip 22 mln. eurų.

 


Informaciją teikia Jolanta Rūta Balevičienė, tel. 8 676 16618, e. p. ruta.baleviciene@lmt.lt (projekto administratorė, 157 kab. įėjimas iš Tilto g.)