Pradžia EN

Eureka

Šios priemonės tikslas – skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą nuo maketo patikrinimo iki bandomosios gamybos (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą). 

Didinamas mokslo tarptautiškumo lygis – MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį Eureka tinklą).

Finansuojamos veiklos:

  • taikomieji moksliniai tyrimai, pradedant nuo 5-ojo (arba aukštesnio) MTEP etapo;
  • eksperimentinė plėtra (projektuose yra skatinamas numatomo pasiekti rezultato atitikimas aukštesniam – 7-9 MTEP etapų klasifikacijos etapui).

Projekto vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI)

Projekto partneris – Lietuvoje registruotas privatus juridinis asmuo

Tarptautinis partneris – partneris, priklausantis tarpvalstybiniam tinklui, ir atitinkantis „Eureka“ programos reikalavimus, skelbiamus „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org

Projektų atrankos būdas – konkursas

Skiriamas finansavimas:

  • MSI – Valstybės pagalba netaikoma, jeigu MSI vykdo neekonominę veiklą, nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja su kitomis institucijomis, o gautas pajamas reinvestuoja į MTEP (finansavimo intensyvumas 100 proc.)
  • Privatiems juridiniams asmenims – taikoma Valstybės pagalba (skirtingas finansavimo intensyvumas pagal atliekamas veiklas)

 


Informaciją teikia Inga Masilionytė-Larionova tel. 8 664 22923, e. p. inga.masilionyte-larionova@lmt.lt