Pradžia EN

Atžalinių įmonių MTEP komercinimas

Priemonės tikslas – skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Šia priemone siekiama skatinti verslumą ir diegti naujus produktus į rinką, kurie sukuriami mokslo ir studijų institucijose. Lietuvos mokslo įtaigos yra sukaupusios didžiules teorines žinias, kurias gali panaudoti praktiškai ir sukurti produktus į rinką. Mokslininkams padeda ir verslo atstovai, kurie pasidalina praktinėmis žiniomis ir bendrus produktus siekia komercializuoti.

Finansuojama veikla – eksperimentinė plėtra, nuo 7-ojo iki 9-ojo MTEP etapo. 

Projekto vykdančioji institucija:

  1. Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI)
  2. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra MSI, arba kurie yra pasirašę teisių į MSI sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

Projekto partneriai:

  1. privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra MSI, arba kurie yra pasirašę teisių į MSI sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis, kai pareiškėjai yra MSI;
  2. MSI, kai pareiškėjai yra privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra MSI, arba kurie yra pasirašę teisių į MSI sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

Projektų atrankos būdas – konkursas

Skiriamas finansavimas:

  • MSI – finansavimas nėra teikiamas kaip de minimis pagalba, kai mokslo ir studijų institucija projekte vykdo neekonominę veiklą, nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja su kitomis institucijomis, o gautas pajamas reinvestuoja į MTEP.
  • Privačiam juridiniam asmeniui – taikoma de minimis

Finansavimo intensyvumas – 100 proc.

 


Informaciją teikia Inga Masilionytė-Larionova tel. 8 664 22923, e. p. inga.masilionyte-larionova@lmt.lt