Pradžia EN

Aktualūs kvietimai

2022-06-23

Kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama gerinti mokslinių (meno) tyrimų kokybę ir konkurencingumą, didinti mokslinių (meno) tyrimų aplinkos patrauklumą bei skatindama efektyviai naudoti, atnaujinti ir plėtoti esamą mokslinių (meno) tyrimų bazę, skelbia...
2022-06-22

2022 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos-Japonijos projektus

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui –...
2022-06-16

XII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2023–2026 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia XII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
2022-05-31

Kvietimas teikti pasiūlymus konkurso būdu finansuojamų doktorantūros temų atrankai

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkurso būdu valstybės finansuojamų doktorantūros temų.
2022-05-11

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus

Lietuvos mokslo taryba, skatindama jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą ir kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus.
2022-04-04

Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą gauti paramą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos.
2022-03-24

NORDFORSK programos „Ateities profesinis gyvenimas“ kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis NORDFORSK programos „Ateities profesinis gyvenimas“ kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami mokslo projektai socialinių mokslų srityje.
2022-03-10

JPI „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" kvietimas „Kultūros paveldas, visuomenė ir etika“ teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ (toliau – JPIKP) kvietimas „Kultūros paveldas, visuomenė ir etika“ (angl. Cultural Heritage, Society and Ethics) teikti...
2022-03-15

Programos M-ERA.NET 2022 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimų srityse. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2022 m. birželio 15 d....
2022-02-28

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.
2022-02-01

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir žinomumą pasaulyje, kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas.
2022-01-12

14-as Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) tarptautinis kvietimas: ERA-NET COFUND JPIAMR-ACTION 2022 m. paraiškų konkursas mokslo projektams - DRUID

Paskelbtas tarptautinis ERA-NET COFUND programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams tyrimams.
2020-02-07

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.
2017-06-09

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus (LINO LT)

 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.