Pradžia EN

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl konkurso būdu finansuojamų doktorantūros temų

Data 2023-05-11

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkurso būdu valstybės finansuojamų doktorantūros temų.

Doktorantūros temų teikimas – tai Tarybos vykdomo valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu pirmasis etapas.

Antrasis etapas – paraiškų konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms atranka – vyks paskelbus pasiūlytas doktorantūros temas. Planuojama jį skelbti 2023 m. birželio mėn. viduryje.

Pasiūlymų teikimo pabaiga

2023 m. birželio 9 d. 24 val.

Kvietimo tikslas

Identifikuoti doktorantūros temas, kurios yra aktualios šiuolaikinių mokslinių ar meninių tyrimų plėtrai, taip pat Lietuvos ūkio poreikiams, ir skatinti aukštos kvalifikacijos specialistų (daktarų), gebančių atliepti šiuos poreikius, rengimą.

Pasiūlymų teikėjai

Lietuvos Respublikos ministerijos, įmonės, įstaigos ar organizacijos, išskyrus mokslo ir studijų institucijas. Pastarosios galės siūlyti doktorantūros temas ir teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti antrajame etape.

Pasiūlymų teikimas

1. Pasiūlymas teikiamas lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt.

2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas pasiūlymą teikiančios institucijos raštas.

3. Pasiūlyme gali būti nurodyta tik viena doktorantūros tema.

4. Institucija gali teikti ne vieną pasiūlymą.

Papildoma informacija

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami  Tarybos svetainėje

Išsamesnę informaciją teikia

Edita Kavaliauskienė  tel. 8 604 58290, e. p. edita.kavaliauskiene@lmt.lt

Ilona Monstavičienė tel. 8 604 53802, e.p. ilona.monstaviciene@lmt.lt

Atgal