Pradžia EN

Tarptautinis socialinių mokslų tinklo NORFACE paraiškų kvietimas „Gerovės stiprinimas ateičiai“

Data 2023-05-29

Paskelbtas NORFACE tinklo mokslinių tyrimų programos kvietimas „Gerovės stiprinimas ateičiai“ (angl. Enhancing well-being for the future) teikti paraiškas.

Paraiškų teikimo terminai

Tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja finansuojančios institucijos iš 18 valstybių (išvardintos kvietimo dokumentuose)

Numatomas kvietimo biudžetas – 16 mln. eurų

Kvietimo tematika

 

Kvietimo temos (anglų kalba):

1.      Crises, challenges, and well-being;

2.      Environmental challenges and well-being;

3.      Well-being and mental health;

4.      Well-being, economy, and politics.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, turi būti sudaryti iš ne mažiau kaip 4 dalyvių (iš skirtingų šalių dalyvaujančių kvietime) ir ne daugiau kaip 6 dalyvių.

Papildoma informacija

Birželio 16 d. 10 val. (CEST) organizuojamas nuotolinis informacinis renginys pareiškėjams. Pareiškėjams sukurta specialiai kvietimui skirta partnerių paieškos platforma.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

  • Vykdančioji institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
  • Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Mokslo projektų trukmė – 24-36 mėn.
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai, skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius, skiriama ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur vienam projektui
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Daugiau informacijos

 

 

Atgal