Pradžia EN

Jungtinio programavimo iniciatyvų „Kultūros paveldas“, „Klimatas“ ir „Belmonto forumo“ paraiškų kvietimas

Data 2023-04-26

Paskelbtas Jungtinio programavimo iniciatyvų (JPI) „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“, „Europos žinių apie klimatą sujungimas“ ir „Belmonto forumo“ kvietimas teikti paraiškas „Klimatas ir kultūros paveldas: bendri moksliniai tyrimai, skirti svarbiems iššūkiams spręsti“ (angl. Climate & Cultural Heritage (CCH): Collaborative research to address urgent challenges)“.

Paraiškų teikimo terminai

Tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas elektroninėje sistemoje iki 2023 m. rugsėjo 8 d. 20 val. UTC laiku.

Lietuvos mokslo tarybai dalyviai iš Lietuvos paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

Kvietime dalyvaujančios šalys išvardintos kvietimo dokumentuose.

Numatomas biudžetas – 14,55 mln. eurų

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 150 tūkst. eurų arba 200 tūkst. eurų Lietuvos vykdančiosios institucijos koordinuojamam projektui.

Kvietimo tematikos

Kvietimo temos (anglų kalba):

  1. The Impact of Climate Change on Cultural Heritage;
  2. Cultural Heritage as a Resource for Climate Mitigation and Adaptation;
  3. Sustainable Solutions for Cultural Heritage.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip iš 3 kvietime dalyvaujančių šalių.

Papildoma informacija

2023 m. gegužės 16 d. 10:00-11:00 (UTC) organizuojamas nuotolinis kvietimo pristatymo seminaras. Registracija į seminarą.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams:

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Daugiau informacijos ir dokumentai dalyviams iš Lietuvos – Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainės polapyje.


Informaciją teikia Kornelija Bacvinkienė tel. 8 676 14 629, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt.

Atgal