Pradžia EN

I kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“ projektams 2023–2026 m. įgyvendinti

Data 2023-02-21

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2023–2026 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Visuomenės atsparumo stiprinimas ir krizių valdymas šiuolaikinių geopolitinių įvykių kontekste“.

Kvietimo apimtis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu Programos uždavinius. Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną arba abu uždavinius ir pagal vieną ar kelias kiekvieno uždavinio priemones (nurodant vieną pagrindinę).

Kvietimo lėšos

~4 mln. Eur

Paraiškų teikimas

https://junkis.lmt.lt iki 2023 m. kovo 31 d. 24 val.

Paraiška teikiama lietuvių kalba

Kartu su paraiška turi būti pateikti:

- vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;

- projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

- projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų svarbiausių publikacijų (ne daugiau kaip po 20) sąrašai, kuriuose pateikiama išsami bibliografinė informacija; rekomenduojama publikacijų sąrašus pateikti eLABa talpyklos generuojamų ataskaitų forma.

Projekto terminai

Pradžia

2023-07-01–2023-09-01

Pabaiga

ne vėlesnė nei 2026-06-30

Projekto biudžetas

Ne didesnis nei 200 tūkst. Eur

Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Galimi pareiškėjai

Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

Teikdamas paraišką, asmuo turi atsižvelgti į tai, kad jis vienu metu gali būti ne daugiau kaip dviejų projektų pagrindinis vykdytojas ir tik vieno iš šių projektų vadovas, jei tai yra:

- konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos (PTP) projektas

- mokslininkų grupių projektas

- Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektas

Paraiškų vertinimo tvarka

  1. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
  2. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui atlikti gali būti sudarytos kelios paraiškų grupės.
  3. Paraiškas pagal paraiškų grupes vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Bendrieji reikalavimai projektams

  1. Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos interneto puslapyje.

Papildoma informacija

  1. Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama, Programos I etapo viduryje planuojamas informacinis renginys visų projektų tarpiniams rezultatams pristatyti.
  2. Programos projektų vykdytojai raginami skelbti projekto rezultatus ir kitą aktualią informaciją apie projekto veiklas Programos tinklalapyje Tarybos svetainėje ne tik pasibaigus projektui, bet ir projekto vykdymo metu.
  3. Išlaidos paskelbti (išleisti) mokslo publikacijas (straipsnius, knygas ir kitus leidinius) gali būti planuojamos ir laikomos tinkamomis finansuoti tik tada, jei įsipareigojama (paraiškoje numatoma), kad publikacijos bus priimtos spausdinti ar išspausdintos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
  4. Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.
  5. Programos projektų vykdytojai kartu su projekto baigiamąja ataskaita turės pateikti rekomendacijas dėl programoje numatytų strategiškai svarbių problemų sprendimo galimybių. Rekomendacijos turi būti skirtos konkrečiam projekto tematiką atitinkančiam adresatui. Paraiškoje turi būti numatyta, kaip bus organizuojama diskusija su tikslinėmis grupėmis ir gaunamas grįžtamasis ryšys dėl rekomendacijų ir kitų tikslinėms grupėms skirtų projekto rezultatų.

Išsamesnę informaciją teikia

Raimonda Rainytė, tel. 8 676 17926, el. p. raimonda.rainyte@lmt.lt 

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

Atgal